Κατά τη διάρκεια της Τελετής Βράβευσης του 2ου Διαγωνισμού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας "Growth Awards", που έλαβε χώρα την Τρίτη 06 Φεβρουαρίου 2018 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσιάστηκε η έρευνα της Grant Thornton η οποία πραγματοποιήθηκε για 8.000 επιχειρήσεις.

Σκοπός της είναι η αποτύπωση των τάσεων που διαμορφώνονται και η ανάδειξη δυνάμεων κι αναγκών που αναπτύσσονται στις νέες συνθήκες, ρίχνοντας έτσι φως στο μέλλον της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση εξέτασε 8.000 επιχειρήσεις από 92 κλάδους της ελληνικής οικονομίας, τα τελευταία 7 έτη για όπου υπάρχουν διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε αναλύεται σε 3 άξονες:

  • Την αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής απόδοσης και της κεφαλαιακής δομής των επιχειρήσεων,
  • τη χαρτογράφησή τους βάσει χρηματοοικονομικών δεικτών ανάπτυξης και υγείας με σκοπό την μέτρηση της δυναμική τους, και
  • Την αναγνώριση των προοπτικών αλλά και των εμποδίων που αντιμετωπίζουν προκειμένου να αναπτυχθούν μελλοντικά

Τα ειδικά χαρακτηριστικά των Ελληνικών επιχειρήσεων αναδείχθηκαν μέσα από την εφαρμογή του μοντέλου Financial Growth/health matrix που έχει αναπτύξει η Grant Thornton. Πιο συγκεκριμένα, το μοντέλο χρησιμοποιεί ιστορικά οικονομικά δεδομένα και επιλεγμένους χρηματοοικονομικούς δείκτες προκειμένου να χαρτογραφήσει τις δυναμικές ανάπτυξης και υγείας των εταιρειών του δείγματος. Από την εφαρμογή του μοντέλου προέκυψε ότι:

  • 2 στις 10 Επιχειρήσεις κατατάσσονται στους Illuminators δηλαδή παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης τις οποίες συνδυάζουν με χρηματοοικονομική υγεία.
  • 1 στις 10 Επιχειρήσεις κατατάσσονται στους spotlighters δηλαδή παρουσιάζουν σοβαρές προοπτικές ανάπτυξης αντιμετωπίζουν όμως προβλήματα κεφαλαιακής διάρθρωσης
  • 2 στις 10 επιχειρήσεις κατατάσσονται στους moonlighters, έχοντας υγιή χρηματοοικονομική δομή, παρουσιάζοντας όμως δυσχέρεια στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους
  • Αντίθετα 5 στις 10 επιχειρήσεις κατατάσσονται στους gloomers, επιχειρήσεις με αδύναμη χρηματοοικονομική διάρθρωση και δραστηριότητα που συνεχώς συρρικνώνεται.

Κύριο συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι η βασική πρόκληση για το σύνολο της ελληνικής επιχειρηματικότητας, που μπορεί να την οδηγήσει από τη φάση της ισορροπίας στη φάση της ανάπτυξης, είναι η εξεύρεση λύσεων που μπορούν και να  συνθέτουν τις αντίρροπες δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί, με σκοπό την όσο το δυνατό αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση της δυναμικής των Ελληνικών Επιχειρήσεων.

Κατεβάστε την πλήρη έκδοση εδώ: rich text with download pdf