banner image
Press Release

Η Grant Thornton παρουσιάζει την νέα πλατφόρμα “Go Beyond RegCom”

Η Grant Thornton παρουσιάζει τη νέα της πλατφόρμα “Go Beyond RegCom”, με την οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει ισχυρό σύμμαχο των εταιρειών στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις συμμόρφωσης σε πληθώρα νομοθετικών και κανονιστικών υποχρεώσεων, συστημάτων ποιότητας ή προτύπων λειτουργίας και ελέγχου.

Κάθε εταιρεία, ανάλογα με την φύση των δραστηριοτήτων της, τον αριθμό προσωπικού που απασχολεί, την διαπραγμάτευση ή μη των μετοχών της σε ρυθμιζόμενες αγορές, καθώς και την συμμετοχή της σε ομιλικές δραστηριότητες, καλείται όχι μόνο να συμμορφωθεί σε μια σειρά υποχρεώσεων, αλλά να μπορεί ανά πάσα στιγμή να κατανοεί, να προσδιορίζει, να αξιολογεί και να τεκμηριώνει την συμμόρφωσή της. Παράλληλα, μία σημαντική πρόκληση είναι και η παροχή σχετικών αναφορών είτε προς την ανώτερη Διοίκησή της είτε έναντι οποιουδήποτε τρίτου απαιτηθεί (π.χ. εποπτική αρχή, εξωτερικός αξιολογητής, εσωτερικός έλεγχος κ.λπ.)

Η Grant Thornton, έχοντας βαθιά γνώση και εμπειρία στα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και τεχνολογίας, δημιούργησε την πλατφόρμα “Go Beyond RegCom” προσφέροντας μια ολοκληρωμένη και ουσιαστική λύση στις τρέχουσες ανάγκες των εταιρειών για κατανόηση, αξιολόγηση, τεκμηρίωση, παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και αναφορά της συμμόρφωσης τους, σε οποιοδήποτε πλαίσιο διέπει την λειτουργία τους.

Η πλατφόρμα απευθύνεται σ’ ένα πλήθος ενδιαφερόμενων μερών μέσα σε μία εταιρεία ή έναν οργανισμό, καθώς τα δικαιώματα χρήσης της μπορούν να επιμεριστούν και να εξατομικευτούν, ανάλογα με τα καθήκοντα, τον ρόλο και τις αρμοδιότητες των επιμέρους χρηστών.

Με αφορμή την δημιουργία της νέας πλατφόρμας, η Στέλλα Αγγελοπούλου, Partner, Head of Technology Intelligence & Performance της Grant Thornton, δήλωσε: «Με ενσωματωμένα εργαλεία για τον αξιολογικό έλεγχο, η πλατφόρμα GoBeyond RegCom παρακολουθεί αδιάλειπτα τις εξελίξεις στα κανονιστικά πλαίσια, επιτρέποντας στα στελέχη να ενημερώνονται διαρκώς για τυχόν αλλαγές που τους αφορούν, να αξιολογούν τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και να προβαίνουν στις αναγκαίες προσαρμογές. Η πλατφόρμα εκμεταλλεύεται τη δύναμη του Microsoft Power BI για τη δημιουργία λεπτομερών αναφορών και στατιστικών, επιτρέποντας στα στελέχη να κατανοούν τη συμμόρφωση σε επίπεδο εταιρείας, ομίλου ή οργανισμού. Η ευελιξία αποτελεί πρωταρχική αξία στον σχεδιασμό της πλατφόρμας και σε συνδυασμό με την απόδοση και ασφάλεια που προσφέρει το cloud, επιτρέπει την αποθήκευση, επεξεργασία και πρόσβαση στα δεδομένα από οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή. Αυτή η προσέγγιση εξασφαλίζει την υψηλή διαθεσιμότητα και αξιοπιστία. Η πλατφόρμα RegCom αξιοποιεί αλγόριθμους έξυπνης επεξεργασίας δεδομένων για να αναγνωρίζει και να ερμηνεύει τις νομικές πτυχές, επιτρέποντας την αυτοματοποίηση και την ταχεία αντίδραση σε αλλαγές στα κανονιστικά πλαίσια. Η συμμόρφωση δεν είναι πλέον επιβάρυνση, αλλά ευκαιρία για ανάπτυξη και βελτίωση.».

Από την πλευρά της, η Αθηνά Μουστάκη, Partner, Head of Environmental, Social, Governance, Risk & Compliance της εταιρείας, ανέφερε: «Η συνεχής αύξηση των προβλεπόμενων υποχρεώσεων συμμόρφωσης των σύγχρονων εταιρειών έχει καταστήσει την παρακολούθησή τους ένα ιδιαίτερο απαιτητικό και χρονοβόρο εγχείρημα. Στην Grant Thornton, μέσα από την εμπειρία μας και την καθημερινή τριβή με τους πελάτες μας, διαπιστώσαμε την αυξανόμενη δυσκολία των οργανισμών και των στελεχών τους στον προσδιορισμό των κανονιστικών υποχρεώσεών τους και την συστηματική και τεκμηριωμένη παρακολούθησή τους. Γι’ αυτό το λόγο προχωρήσαμε στην δημιουργία της Go Beyond RegCom Platform, μιας «έξυπνης» πλατφόρμας, η οποία λειτουργεί ως ένα σύγχρονο εργαλείο παρακολούθησης νομοθετικών και κανονιστικών υποχρεώσεων, αξιολόγησης και αναφοράς του βαθμού συμμόρφωσης σε επίπεδο εταιρείας, ομίλου ή ανά κανονιστικό πλαίσιο. Η νέα μας πλατφόρμα  εξυπηρετεί παράλληλα και τις ανάγκες ανταπόκρισης της εταιρείας σε κανονιστικούς ελέγχους και σχετικές εξωτερικές αξιολογήσεις καθώς συνολικά, η κατανόηση των υποχρεώσεων, μέσα από την ενσωματωμένη ανάλυσης τους στην πλατφόρμα από τα εξειδικευμένα στελέχη μας και η παρακολούθηση των επιμέρους ενεργειών για την επίτευξη της συμμόρφωσης γίνεται πιο εύκολη, πιο συστηματική και σίγουρα πιο τεκμηριωμένη. Για όλους αυτούς τους λόγους , είμαστε βαθιά πεπεισμένοι ότι η Go Beyond RegCom Platform θα λειτουργήσει ως πολύτιμος αρωγός για τις εταιρείες για το ταξίδι της συμμόρφωσής τους ανάλογα με το νομοκανονιστικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν».

Μάθετε περισσότερα για την πλατφόρμα “Go Beyond RegCom” εδώ.

Copy text of article