Ο Κώδικας Δεοντολογίας έχει δημιουργηθεί με σκοπό να παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση και σαφήνεια σχετικά με το τι αναμένεται από τα στελέχη της Grant Thornton αλλά και από την ίδια την εταιρεία, σε ότι αφορά τα πρότυπα και τις αρχές ηθικής συμπεριφοράς και δεοντολογίας.

Μέσα από τον Κώδικα Δεοντολογίας παρουσιάζουμε το πλαίσιο των αρχών και κανόνων λειτουργίας μας, ώστε κάθε στέλεχος να μπορεί ξεκάθαρα να κατανοήσει ποιες είναι οι ηθικές και επαγγελματικές απαιτήσεις κατά την εκτέλεση της καθημερινής εργασίας του. Επίσης, στοχεύει στο να βοηθήσει κάθε στέλεχος να λαμβάνει τις σωστές αποφάσεις για την εταιρεία, για τους πελάτες και το καθένα από τα στελέχη, όταν αυτό ζητείται.

Ο κώδικας, είναι ο πυρήνας διακυβέρνησης, ποιότητας και διαχείρισης κρίσεων της Grant Thornton ως αποτέλεσμα της εταιρικής της κουλτούρας και των αξιών της.

Για να διαβάσετε τον Κώδικα Δεοντολογίας πατήστε εδώ [ 1709 kb ].

About us Διαβάστε τον Κώδικα Δεοντολογίας Διαβάστε περισσότερα