Η διαφάνεια στις ελεγκτικές εταιρείες είναι ένα στοιχείο κλειδί που υποστηρίζει την πεποίθηση των διεθνών κεφαλαιαγορών για την ελεγκτική διαδικασία και η Grant Thornton θα συνεχίσει να παίζει το ρόλο της, δημιουργώντας ένα περιβάλλον πιο υπεύθυνο και σταθερό για το ελεγκτικό επάγγελμα.

Η παρούσα Έκθεση Διαφάνειας δημοσιεύεται στα πλαίσια μεγαλύτερης διαφάνειας που απαιτεί ο νόμος 4449/2017 και η Ευρωπαική Νομοθεσία περί υποχρεωτικών ελέγχων σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014.

Η έκθεση διαφάνειας εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Grant Thornton ΑΕ στις 25 Οκτωβρίου 2018.

Για να διαβάσετε την έκθεση διαφάνειας (με πληροφοριακά στοιχεία χρήσης 2017),  πατήστε εδώ.

Report Έκθεση Διαφάνειας 2018 Διαβάστε περισσότερα