Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά μας είναι οι αξίες και ο τρόπος λειτουργίας μας, που οδηγούν τα βήματά μας προς τη σωστή κατεύθυνση, για περισσότερα από 100 χρόνια.

Σε όλο τον κόσμο, περισσότεροι από 53.000 άνθρωποι, είναι αφοσιωμένοι στις αξίες της Grant Thornton και στην καθημερινή πραγματοποίηση τους, βοηθώντας δυναμικές επιχειρήσεις να ξεκλειδώσουν τις δυνατότητές τους για ανάπτυξη.

Reason + Ιnstinct = Growth

Στην Grant Thornton συμβουλεύουμε τους πελάτες μας, συνδυάζοντας την εμπειρία και την εξειδίκευση με τη διαίσθηση, τη διορατικότητα και την αυτοπεποίθηση. Με στοιχεία που αποκτήθηκαν από την εκτενή μας παρουσία στον κλάδο και από τη βαθιά κατανόηση των αναγκών των πελατών μας.

Το tagline μας, “An instinct for growth”, είναι η φράση που διέπει όλες τις επικοινωνίες μας και αποτυπώνει τι είναι εκείνο που μας διαφοροποιεί. Μια φράση που υποδεικνύει ότι στην Grant Thornton, βασιζόμαστε στην επιχειρηματολογία και στο ένστικτο, υποστηρίζοντας τους πελάτες μας στη λήψη ορθών επιχειρηματικών αποφάσεων, με στόχο να βοηθούμε δυναμικές εταιρίες να ξεκλειδώσουν τις δυνατότητές τους για ανάπτυξη.

Πνεύμα συνεργασίας

Διαθέτουμε περισσότερα από 50.000 εξειδικευμένα στελέχη σε 140 χώρες, που εργάζονται καθημερινά με επιχειρήσεις εισηγμένες, μη εισηγμένες και εταιρίες δημόσιου τομέα. Η ισχυρή μας παγκόσμια δομή και παρουσία, σε συνδυασμό με τη βαθιά κατανόηση τόσο της τοπικής αγοράς, όσο και των δυναμικών οικονομιών σε όλο τον κόσμο, μας αναδεικνύει ως αποτελεσματικό φορέα υποστήριξης όλων των στρατηγών σας σχεδίων, όπου κι αν επιλέξετε να κατευθύνετε τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες.

Οι αξίες μας

Έχουμε αναπτύξει έξι βασικές αρχές, γνωστές ως οι CLEARR αξίες μας.

Collaboration - Συνεργασία: ενθαρρύνουμε ένα κλίμα συνεργασίας, παρέχουμε βοήθεια και συνεργαζόμαστε αποτελεσματικά.

Leadership - Ηγεσία: επιδεικνύουμε θάρρος, εμπνέουμε τους άλλους και ασκούμε εποικοδομητική κριτική για να γίνουμε καλύτεροι.

Excellence - Υπεροχή: βρίσκουμε συνεχώς καλύτερες λύσεις, δεν εφησυχαζομαστε.

Agility - Ευελιξία: επιδιώκουμε την αλλαγή, σκεφτόμαστε πολυδιάστατα και ενεργούμε γρήγορα.

Responsibility - Υπευθυνότητα: χρησιμοποιούμε την επιρροή μας προσεκτικά – είμαστε υπεύθυνοι για τις πράξεις μας.

Respect - Σεβασμός: ακούμε και καταλαβαίνουμε, είμαστε ειλικρινείς και αναπτύσσουμε αδιάβλητες σχέσεις.