ΑΡΘΡΟ

Διαγωνισμός Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας: Πρώτα Συμπεράσματα

insight featured image
Contents

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις του ΕΣΕΚ, ο στόχος για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας αγγίζει τα 5.6 GW έως το 2030, μια χωρητικότητα εξαιρετικά απαραίτητη για το σύστημα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής του λειτουργία καθώς αυξάνεται η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ. Ο πρόσφατος διαγωνισμός για τους Σταθμούς Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ) που περιλαμβάνει την παροχή επιδοτήσεων στους επιτυχημένους συμμετέχοντες μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συμβάλει σημαντικά προς αυτήν την κατεύθυνση υποστηρίζοντας τις τεχνολογίες αποθήκευσης. Η ex-ante ανάλυση και η προσομοίωση της λειτουργίας των ΣΑΗΕ στο πλαίσιο της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας υποδεικνύουν ότι η αξιολόγηση αυτών των επενδύσεων μπορεί να αποτελέσει πολύπλοκη άσκηση, με ένα εύρος παραμέτρων που πρέπει να αναλυθούν.  

Ο Διαγωνισμός Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ) και οι προκλήσεις για τους επενδυτές

Πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού τα φώτα έπεσαν δικαίως στους σχετικούς όρους που δημοσίευσε η ΡΑΕ, τόσο μέσω της υπουργικής απόφασης όσο και στην ίδια την προκήρυξη. Η ΡΑΕ έγινε αποδέκτης (και δημοσίευσε τις απαντήσεις) εκατοντάδων ερωτημάτων από την πλευρά των υποψήφιων επενδυτών, χωρίς ωστόσο να ρίχνει φως σε τομείς-κλειδιά του διαγωνισμού, όπως για παράδειγμα είναι τα κριτήρια ομαδοποίησης των ΣΑΗΕ ή η μεθοδολογία για τον ex-ante υπολογισμό των εσόδων των ΣΑΗΕ από τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Οι υποψήφιοι επενδυτές κλήθηκαν να καταθέσουν τις προσφορές τους για ετήσια λειτουργική ενίσχυση με τα μέχρι τότε δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως το βάρος που θα είχε η παράμετρος του CAPEX και OPEX της επένδυσης καθώς και το κίνητρο που έθετε ο διαγωνισμός για βέλτιστη συμμετοχή των ΣΑΗΕ στην αγορά μέσω ενός μηχανισμού κινήτρων και αντικινήτρων που σύγκρινε την απόδοση ΣΑΗΕ εντός της ίδιας ομάδας. 

Το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή προσφορών και η εμπειρία που σωρεύθηκε όλο αυτό το διάστημα από τις ασκήσεις «επί χάρτου» επιτρέπουν την εξαγωγή κάποιων πρώτων ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά του διαγωνισμού, τα κίνητρα και τη φιλοσοφία του. Η τελική αξιολόγηση της προσπάθειας αυτής θα γίνει φυσικά με το πέρας και των τριών φάσεων ή ακόμα πολύ αργότερα, όταν οι πρώτοι ΣΑΗΕ θα εκκινήσουν τη λειτουργίας τους στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού.

Κατεβάστε την αναλυτική μελέτη

Grant Thornton | Insights

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις μας