ΑΡΘΡΟ

Εταιρική διακυβέρνηση: Δεν αρκεί η απλή ευθυγράμμιση με στοιχειώδεις κανόνες

insight featured image
Πώς η Grant Thornton συμβάλλει στη διασφάλιση αποδοτικών Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου για τις εισηγμένες εταιρείες
Contents

Τα τελευταία χρόνια, το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία των εισηγμένων εταιρειών έχει μεταβληθεί σε αξιοσημείωτο βαθμό και ως εκ τούτου είναι ιδιαίτερα σημαντικό όλοι οι σύγχρονοι οργανισμοί να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις της εποχής μας και εκσυγχρονίζοντας το επιχειρηματικό και διοικητικό τους μοντέλο.

Ειδικότερα, με την εφαρμογή του νόμου 4706/2020 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ζητήματα όπως τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου δεν αποτελούν πλέον μια προαιρετική πρόβλεψη, η οποία θα ήταν καλό να υπάρχει, αλλά συνιστούν βασικό και απαραίτητο κομμάτι για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα μίας εταιρείας. Αναγνωρίζοντας τον κομβικό ρόλο ενός αποδοτικού Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου για την εύρυθμη λειτουργία ενός οργανισμού, καθώς και τη σημασία της επιλογής του κατάλληλου συμβούλου για την ανεξάρτητη αξιολόγησή του, πάνω από το 20% του συνόλου των εισηγμένων εταιρειών στο Χ.Α. επέλεξαν τη Grant Thornton ως ανεξάρτητο αξιολογητή του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου τους, σύμφωνα με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο (ν.4706/2020) και τις κατευθυντήριες γραμμές και αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Πιο αναλυτικά, 5 εκ των 10 κορυφαίων εισηγμένων εταιρειών ως προς την κεφαλαιοποίησή τους, αλλά και το 40% των μεγάλων και πολύ μεγάλων εταιρειών της κύριας αγοράς του Χ.Α., εμπιστεύτηκαν τα στελέχη του τμήματος Environmental, Social, Governance, Risk & Compliance της Grant Thornton για την αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου τους, βάσει του νόμου 4706/2020.

Η κα Αθηνά Μουστάκη, Partner, Head of Environmental, Social, Governance, Risk & Compliance της Grant Thornton, αναφερόμενη στην ανάγκη ύπαρξης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στις εισηγμένες εταιρείες του σήμερα, σημειώνει: «Σε μια εποχή ολοένα αυξανόμενων περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων για τις σύγχρονες επιχειρήσεις, η ποιότητα της εταιρικής διακυβέρνησης αποτυπώνει ανάγλυφα τη στρατηγική στόχευση και το όραμα του κάθε οργανισμού, καθρεφτίζοντας τις αρχές και τις αξίες που διέπουν τη λειτουργία του.

Σ’ αυτή την κατεύθυνση, είναι σημαντικό για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να αντιληφθούν ότι η αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση συνιστά ένα πολυσύνθετο εγχείρημα, για την πραγμάτωση του οποίου δεν αρκεί μόνο η τυπική ευθυγράμμιση με ορισμένους στοιχειώδεις κανόνες. Μετά και από την εφαρμογή του σχετικού νομοσχεδίου, το οποίο αναμόρφωσε ριζικά το ισχύον πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των εισηγμένων εταιρειών, απαιτείται η επί της ουσίας υλοποίηση ενός συγκροτημένου και διαφανούς πλέγματος κανόνων και διαδικασιών, σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και σε συνεχή βάση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και η ομάδα από το ESGRC της Grant Thornton προσαρμόστηκε άμεσα στις σχετικές αλλαγές προκειμένου να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά και με επιτυχία είτε στην υποστήριξη των πελατών μας να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου είτε στην ανεξάρτητή αξιολόγηση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου μέσα στα χρονικά πλαίσια που έθεσε ο Επόπτης».

Η Grant Thornton εξέδωσε συνολικά 26 εκθέσεις αξιολόγησης του ΣΕΕ σύμφωνα με το διεθνές ελεγκτικό πρότυπο ISAE 3000 τόσο σε μεγάλες όσο και σε μικρότερες εισηγμένες εταιρείες , γεγονός που πιστοποιεί την ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης που έλαβε από ένα πολύ σημαντικό μερίδιο της αγοράς, καθώς διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία και την εμπειρία ώστε να ολοκληρώσει με απόλυτη επιτυχία ένα τόσο σύνθετο και απαιτητικό έργο.

Επιπροσθέτως, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η Grant Thornton εξέδωσε την 1η Έκθεση Ελέγχου για την αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου των εισηγμένων εταιρειών ένα μήνα νωρίτερα από την επίσημη προθεσμία, καθώς και την 1η Έκθεση Αξιολόγησης της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης της μεγαλύτερης εισηγμένης εταιρείας, έναν χρόνο νωρίτερα από την επίσημη προθεσμία.

Περισσότερα από 25 εξειδικευμένα στελέχη τους τμήματος ESGRC της Grant Thornton, διαφόρων ειδικοτήτων και δεξιοτήτων, συνέβαλαν στην επιτυχημένη ολοκλήρωση των εν λόγω σύνθετων αξιολογήσεων, που ολοκληρώθηκαν στις 31 Μαρτίου 2023.

Μιλώντας για αυτήν τη σημαντική επιτυχία της Grant Thornton, η κα Ελευθερία Σπυρίδωνος, Director, Governance, Risk & Compliance της εταιρείας, ανέφερε: «Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση που ένα ευρύ φάσμα εισηγμένων εταιρειών μας εμπιστεύτηκε για την πραγματοποίηση της αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου τους.

Επίσης, αντιλαμβανόμαστε το πόσο σημαντική είναι η ολιστική γνώση και αντίληψη της τρέχουσας κατάστασης που επικρατεί στην αγορά, καθώς και του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτό το εξόχως απαιτητικό και πολυσύνθετο εγχείρημα με επιτυχία, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα και μάλιστα πολύ νωρίτερα από τις ορισθείσες προθεσμίες. Αυτό το επίτευγμα μπόρεσε να γίνει πράξη χάρη στη βαθιά γνώση, την εξειδίκευση, την εργατικότητα και τον υψηλό επαγγελματισμό που επέδειξαν όλα τα στελέχη μας, που ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο project».

Μέσα από τη βαθιά γνώση της αγοράς που διαθέτει τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο, καθώς και τον επαγγελματισμό που την χαρακτηρίζει, η Grant Thornton διασφαλίζει την απόλυτη διαφάνεια στις διαδικασίες ενός οργανισμού, τη βελτιστοποίηση της διοικητικής και επιχειρησιακής της λειτουργίας, καθώς και την προστασία των μετόχων και των επενδυτών. Μέσα από ένα αποτελεσματικό Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, άλλωστε, που θα έχει καθολική και διατμηματική εποπτεία της συνολικής λειτουργίας του κάθε οργανισμού, διασφαλίζεται ένα ισχυρό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης για το σύνολο των εισηγμένων εταιρειών, γεγονός που θα συμβάλλει στη μεταβολή του κλίματος στην αγορά, στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας των εταιρειών καθώς και την προσέλκυση νέων και διεθνών επενδυτών.

«Η ενσωμάτωση των σύγχρονων κριτηρίων της εταιρικής διακυβέρνησης στην καθημερινή λειτουργία και πρακτική των εισηγμένων εταιρειών συνιστά μια πολύ μεγάλη πρόκληση για το σύνολο της αγοράς. Από την άκρως επιτυχημένη και απόλυτα έγκυρη αξιολόγηση των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, που υλοποίησε η Grant Thornton, προκύπτει ότι έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα προόδου στην κατεύθυνση της εναρμόνισης των εισηγμένων με τις επιταγές των νέων κανονιστικών ρυθμίσεων, εντούτοις υπάρχουν ακόμη περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης, ώστε να φτάσουμε στο επιθυμητό επίπεδο. Παρά την πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει τον τρόπο λειτουργίας της εκάστοτε επιχείρησης, είμαστε πεπεισμένοι ότι η λειτουργία Διαχείρισης Κινδύνων των εταιρειών θα αποτελέσει ένα καθοριστικό εργαλείο αξιολόγησης και λήψης διοικητικών ή επενδυτικών αποφάσεων για την πλειοψηφία των εισηγμένων εταιρειών», υπογράμμισε από την πλευρά του ο κ. Δημήτρης Βραχωρίτης, Senior Manager, Governance, Risk & Compliance της Grant Thornton.

H εταιρική διακυβέρνηση έχει γίνει πλέον αναπόσπαστο κομμάτι των εταιρειών αλλά και οργανισμών, με τις προκλήσεις της νέας ψηφιακής εποχής να καθιστούν την λειτουργία της ολοένα πιο δύσκολη και απαιτητική.

Τα πληροφοριακά συστήματα έχουν καταστεί ο σημαντικότερος σύμμαχος της Διοίκησης στην λήψη αποφάσεων που θα εξασφαλίσουν την βιωσιμότητα και ανάπτυξη των εταιρειών και οργανισμών. Τα πληροφοριακά συστήματα και οι διαδικασίες επικοινωνίας και πληροφόρησης αποτέλεσαν ένα από τους πέντε πυλώνες αξιολόγησης των εισηγμένων εταιρειών. Έχοντας ως γνώμονα τα παραπάνω δεδομένα, η Grant Thornton προχώρησε και στην αξιολόγηση των Πληροφοριακών Συστημάτων, κατά τη διαδικασία της συνολικής αξιολόγησης των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα που άπτονται της Ασφάλειας Πληροφοριών.

«Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ήταν ελπιδοφόρα, καθώς αν και εντοπίστηκαν ορισμένες αδυναμίες εντούτοις όλες ανεξαιρέτως οι Διοικήσεις είχαν αναγνωρίσει την ανάγκη να επενδύσουν περισσότερο σε δικλείδες ασφαλείας που θα διασφαλίσουν στο μέτρο του δυνατού την τους πυλώνες του λεγόμενου CIA-triad, δηλαδή Confidentiality (Εμπιστευτικότητα), Integrity (Ακεραιότητα) και Availability (Διαθεσιμότητα) των πληροφοριακών συστημάτων τους», υπογράμμισε από την πλευρά του, ο κ. Τριαντάφυλλος Σαραφίδης, Head of Information Systems and Security Audit Team - Senior Manager, Governance, Risk & Compliance της Grant Thornton.

Από την ιδιαίτερα επιτυχημένη αξιολόγηση των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, που υλοποίησε η Grant Thornton, αναδείχθηκε η σημασία και η αξία της εταιρικής διακυβέρνησης των εισηγμένων εταιρειών. «Η υιοθέτηση των επιταγών του νέου κανονιστικού πλαισίου έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο, όπως και η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών, ωστόσο υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Ιδιαίτερα αναφορικά με τη λειτουργία της Κανονιστικής Συμμόρφωσης των εταιρειών, η αξιολόγηση ανέδειξε επίκαιρα ζητήματα και τάσεις, όπως για παράδειγμα η στελέχωση των Μονάδων που επιτελούν τη λειτουργία Κανονιστικής Συμμόρφωσης με ακόμη πιο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα εργαλεία παρακολούθησης, ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματικά και ανά πάσα στιγμή μια πλήρης εικόνα για τον βαθμό συμμόρφωσης των εταιρειών προς το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο», υπογράμμισε από την πλευρά της, η κα Ξανθίππη Ζώταλη, Manager & Legal Consultant στον πυλώνα υπηρεσιών Governance, Risk & Compliance της Grant Thornton.

Ο εκσυγχρονισμός και η αναμόρφωση, λοιπόν, του νομοθετικού πλαισίου όσον αφορά στις πολιτικές και στις μεθόδους εταιρικής διακυβέρνησης έχει μετασχηματίσει ριζικά τον τρόπο εσωτερικής οργάνωσης και διοίκησης των εισηγμένων εταιρειών. Και η Grant Thornton, μέσω της επιτυχούς και ολοκληρωμένης αξιολόγησης των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, συνέβαλε από την πλευρά της στην επιτάχυνση και στη βελτιστοποίηση αυτής της δυναμικής διαδικασίας προσαρμογής του οικοσυστήματος των εισηγμένων εταιρειών στις νέες συνθήκες.

Grant Thornton | Insights

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις μας

Σχετικά άρθρα

View more