Η συνεχής αύξηση των προβλεπόμενων υποχρεώσεων συμμόρφωσης έχει καταστήσει την παρακολούθησή τους ένα ιδιαίτερο απαιτητικό και χρονοβόρο εγχείρημα. Μέσα από την εμπειρία μας διαπιστώσαμε την αυξανόμενη δυσκολία των εταιριών και στελεχών τους στον προσδιορισμό των κανονιστικών υποχρεώσεών τους και στην συστηματική και τεκμηριωμένη παρακολούθησή τους

Η κάθε εταιρία, ανάλογα με την φύση των δραστηριοτήτων της, τον αριθμό προσωπικού που απασχολεί, το αν έχει μετοχές ή άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και με βάση άλλους παράγοντες, εμπίπτει στο εύρος εφαρμογής διαφόρων νομοκανονιστικών πλαισίων

Καινοτόμες Τεχνολογικές Λύσεις για Σφαιρική Εποπτεία της Εταιρικής Συμμόρφωσης

Η Grant Thornton, έχοντας βαθιά γνώση και εμπειρία στα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και τεχνολογίας δημιούργησε την πλατφόρμα “Go Beyond RegCom” δίνοντας μια ολοκληρωμένη και ουσιαστική λύση στις τρέχουσες ανάγκες των Εταιριών για κατανόηση, αξιολόγηση, τεκμηρίωση, παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και αναφορά της συμμόρφωσης τους σε οποιοδήποτε πλαίσιο διέπει την λειτουργία τους. 

Σκοπός της πλατφόρμας είναι να αποτελέσει ισχυρό σύμμαχο των εταιριών απέναντι στις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, αναφορικά με τις συνεχώς αυξανόμενες υποχρεώσεις συμμόρφωσης, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των αντίστοιχων ενεργειών συμμόρφωσης, μέσω της χρήσης της τεχνολογίας.

imagex88tb.png"Με ενσωματωμένα εργαλεία για τον αξιολογικό έλεγχο, η πλατφόρμα Go Beyond RegCom παρακολουθεί αδιάλειπτα τις εξελίξεις στα κανονιστικά πλαίσια, επιτρέποντας στα στελέχη να ενημερώνονται διαρκώς για τυχόν αλλαγές που τους αφορούν, να αξιολογούν τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και να προβαίνουν στις αναγκαίες προσαρμογές. Η πλατφόρμα εκμεταλλεύεται τη δύναμη του Microsoft Power BI για τη δημιουργία λεπτομερών αναφορών και στατιστικών, επιτρέποντας στα στελέχη να κατανοούν τη συμμόρφωση σε επίπεδο εταιρίας, ομίλου ή οργανισμού. 
Η ευελιξία αποτελεί πρωταρχική αξία στον σχεδιασμό της πλατφόρμας και σε συνδυασμό με την απόδοση και ασφάλεια που προσφέρει το cloud, επιτρέπει την αποθήκευση, επεξεργασία και πρόσβαση στα δεδομένα από οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή. Αυτή η προσέγγιση εξασφαλίζει την υψηλή διαθεσιμότητα και αξιοπιστία.
Η πλατφόρμα RegCom αξιοποιεί αλγόριθμους έξυπνης επεξεργασίας δεδομένων για να αναγνωρίζει και να ερμηνεύει τις νομικές πτυχές, επιτρέποντας την αυτοματοποίηση και την ταχεία αντίδραση σε αλλαγές στα κανονιστικά πλαίσια.
Η συμμόρφωση δεν είναι πλέον επιβάρυνση, αλλά ευκαιρία για ανάπτυξη και βελτίωση."

Στέλλα Αγγελοπούλου,
Partner, Head of Technology Intelligence & Performance

Σε ποιους απευθύνεται

Η RegCom Platform δύναται να εξυπηρετήσει πλήθος ενδιαφερόμενων μερών μέσα σε μία Εταιρία ή έναν Οργανισμό, καθώς μπορούν να επιμεριστούν και εξατομικευτούν τα δικαιώματα χρήσης της, ανάλογα με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των επιμέρους χρηστών / ρόλων. 

Με τη χρήση της επιτυγχάνεται ολοκληρωμένη παρακολούθηση νομοθετικών και κανονιστικών υποχρεώσεων:

imagex88tb.png"Η συνεχής αύξηση των προβλεπόμενων υποχρεώσεων συμμόρφωσης των σύγχρονων εταιριών έχει καταστήσει την παρακολούθησή τους ένα ιδιαίτερο απαιτητικό και χρονοβόρο εγχείρημα. Στην Grant Thornton, μέσα από την εμπειρία μας και την καθημερινή τριβή με τους πελάτες μας, διαπιστώσαμε την αυξανόμενη δυσκολία των οργανισμών και των στελεχών τους στον προσδιορισμό των κανονιστικών υποχρεώσεών τους και την συστηματική και τεκμηριωμένη παρακολούθησή τους.
Γι’ αυτό το λόγο προχωρήσαμε στην δημιουργία της Go Beyond RegCom Platform, μιας «έξυπνης» πλατφόρμας, η οποία λειτουργεί ως ένα σύγχρονο εργαλείο παρακολούθησης νομοθετικών και κανονιστικών υποχρεώσεων, αξιολόγησης και αναφοράς του βαθμού συμμόρφωσης σε επίπεδο εταιρίας, ομίλου ή ανά κανονιστικό πλαίσιο. Η νέα μας πλατφόρμα εξυπηρετεί παράλληλα και τις ανάγκες ανταπόκρισης της εταιρίας σε κανονιστικούς ελέγχους και σχετικές εξωτερικές αξιολογήσεις καθώς συνολικά, η κατανόηση των υποχρεώσεων, μέσα από την ενσωματωμένη ανάλυσης τους στην πλατφόρμα από τα εξειδικευμένα στελέχη μας και η παρακολούθηση των επιμέρους ενεργειών για την επίτευξη της συμμόρφωσης γίνεται πιο εύκολη, πιο συστηματική και σίγουρα πιο τεκμηριωμένη.
Για όλους αυτούς τους λόγους , είμαστε βαθιά πεπεισμένοι ότι η Go Beyond RegCom Platform θα λειτουργήσει ως πολύτιμος αρωγός για τις εταιρίες για το ταξίδι της συμμόρφωσής τους ανάλογα με το νομοκανονιστικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν."

Αθηνά Μουστάκη,
Partner, Head of Environmental, Social, Governance, Risk & Compliance

Go Beyond RegCom Platform brochure


Κατεβάστε το αναλυτικό φυλλάδιο για την πλατφόρμα “Go Beyond RegCom”, δίνοντας μια ολοκληρωμένη και ουσιαστική λύση στις τρέχουσες ανάγκες των Εταιριών για κατανόηση, αξιολόγηση, τεκμηρίωση, παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και αναφορά της συμμόρφωσης τους σε οποιοδήποτε πλαίσιο διέπει την λειτουργία τους.

 

Κατεβάστε τον αναλυτικό οδηγό [ 8200 kb ]

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την πλατφόρμα "Go Beyond RegCom" και τους τρόπους υιοθέτησης από τον Οργανισμό σας, παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

Grant Thornton | Insights

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις μας