Το IFRS Newsletter της Grant Thornton για το πρώτο τρίμηνο του 2015 αποτελεί μια ενημέρωση για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τα IFRS. Η έκδοση καταπιάνεται με επιμέρους θέματα, παρέχει σχολιασμούς και απόψεις επί αυτών ενώ περιλαμβάνει και μια σύνοψη των σημαντικότερων βελτιώσεων των Προτύπων.

Σε αυτή την πρώτη έκδοση του 2015 περιλαμβάνονται θέματα που οι επιχειρήσεις θα κληθούν να διαχειριστούν κατά την τρέχουσα περίοδο αναφοράς, νέα Πρότυπα που έχουν εκδοθεί από το IASB, εκδοθέντα προσχέδια Προτύπων καθώς και τα IFRS νέα της Grant Thornton.

Στο τέλος του Newsletter παρατίθενται οι ημερομηνίες έναρξης ισχύος των νεότερων Προτύπων για τα οποία η εφαρμογή δεν είναι ακόμα υποχρεωτική καθώς και εκδόσεις του IASB που βρίσκονται στο στάδιο του σχολιασμού.