Το IFRS Newsletter της Grant Thornton αποτελεί μία ενημέρωση για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τα IFRS. Η έκδοση εστιάζει σε επιμέρους θέματα, παρέχει σχολιασμούς και απόψεις επί αυτών, ενώ περιλαμβάνει και μία σύνοψη των σημαντικότερων βελτιώσεων των Προτύπων.

Η τελευταία έκδοση για το 2018, ξεκινά με το amendment που εκδόθηκε από το IASB αναφορικά με τον ορισμό του material. Ακολούθως, γίνεται αναφορά στην επερχόμενη έναρξη εφαρμογής του IFRS 16, σε απόψεις ρυθμιστικών αρχών σχετικά με την εφαρμογή των IFRS 9 και IFRS 15, το reverse factoring, καθώς και στην εφαρμογή του IAS 29 για την περίπτωση της Αργεντινής. Εν συνεχεία, περιλαμβάνεται μία σειρά από πρόσφατες εκδόσεις της Grant Thornton σχετικά με επίκαιρα θέματα IFRS.

Στο τέλος του Newsletter παρατίθενται οι ημερομηνίες έναρξης ισχύος των νεότερων Προτύπων για τα οποία η εφαρμογή δεν είναι ακόμα υποχρεωτική, καθώς και εκδόσεις του IASB που βρίσκονται στο στάδιο του σχολιασμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θέματα IFRS, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το εξειδικευμένο προσωπικό της Grant Thornton στο email: ifrs@gr.gt.com