Το τμήμα Transactional Advisory Services της εταιρείας μας εγκαινιάζει μία πρωτοβουλία κλαδικής ανάλυσης με σκοπό να δώσει πληροφόρηση για την εξέλιξη κλάδων της οικονομίας μας οι οποίοι δεν είναι στο προσκήνιο της επιχειρηματικής πληροφόρησης. Η ομάδα της Grant Thornton προσπάθησε να προσδιορίσει ιστορικές τάσεις και να εκτιμήσει το εγγύς μέλλον του κλάδου από τις παρούσες συνθήκες.

Το παρόν flash report αποτελεί την πρώτη έκδοση της σειράς κλαδικών αναλύσεων, που αναμένεται να κυκλοφορεί ανά διάστημα δύο μηνών, και παρουσιάζει μια συνοπτική ανάλυση του κλάδου της κεραμοποιίας.

Αναλυτικότερα, διερευνούνται:

  • Η ισχύουσα κατάσταση του κλάδου σήμερα & οι παράγοντες που την επέβαλαν
  • Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία των εταιρειών που τον απαρτίζουν
  • Οι δυνάμεις που καθορίζουν τον ανταγωνισμό και οι μελλοντικές προοπτικές του.
Κατεβάστε το πλήρες report εδώ: rich text with download pdf