Από τις αρχές του 2020, η χώρα μας και ο πλανήτης ολόκληρος βρέθηκαν μπροστά σε πρωτόγνωρες συνθήκες, ως αποτέλεσμα της πανδημίας. Κατόπιν μιας άνευ προηγουμένου δημοσιονομικής και νομισματικής παρέμβασης παγκοσμίως οι αρνητικές επιπτώσεις μετριάστηκαν ενώ οι εξελίξεις στο υγειονομικό πεδίο με την ανάπτυξη των εμβολίων έδωσαν το έναυσμα για έξοδο από την κρίση.

Ποια είναι όμως η άποψη των Ελλήνων επιχειρηματιών για το πού βρισκόμαστε σήμερα και οι προσδοκίες τους για τους επόμενους 12 μήνες?

Στην έρευνά μας αποτυπώνεται πως η αισιοδοξία έχει επιστρέψει στους Έλληνες επιχειρηματίες ενώ παράλληλα έχει διαμορφωθεί η πεποίθηση ότι τα χειρότερα αναφορικά με τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία έχουν πλέον ξεπεραστεί. Παρόλα αυτά, η αισιοδοξία φαίνεται να στηρίζεται περισσότερο σε θετικές προσδοκίες παρά σε δομημένες εξωστρεφείς στρατηγικές. Η δύσκολη εμπειρία τόσο της πρόσφατης οικονομικής όσο και της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης, δημιουργούν δισταγμό στην επένδυση σε εξοπλισμό, ανθρώπινους πόρους αλλά και σε ψηφιακή μετάβαση και καινοτομία.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν αποδείξει σε δύσκολες συνθήκες ότι διαθέτουν την ικανότητα να προσαρμόζονται και να διακρίνουν τις ευκαιρίες. Απομένει η υιοθέτηση βιώσιμων στρατηγικών που θα τους δώσει ακόμα μεγαλύτερη δύναμη να διακριθούν στο νέο οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται.

Με αφετηρία την παγκόσμια έρευνα της Grant Thornton, Business Pulse, στην οποία αποτυπώνονται οι προσδοκίες των επιχειρηματιών εντός και εκτός Ελλάδας, διερευνήσαμε τα επιμέρους χαρακτηριστικά αυτών των προσδοκιών στις ελληνικές επιχειρήσεις.

 

info_1ns.jpg

imagex88tb.png«Καθώς προχωράμε σταθερά προς την επόμενη ημέρα, γίνεται πλέον εμφανές ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις ατενίζουν το αύριο με μεγαλύτερη αισιοδοξία, γεγονός που αντικατοπτρίζεται τόσο στους δείκτες προσδοκιών της έρευνας, όσο και στις εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για τον χρονικό ορίζοντα στον οποίο η δραστηριότητά τους θα επιστρέψει σε επίπεδα προ πανδημίας. Προκειμένου οι επιχειρήσεις να κινηθούν ξανά σε αναπτυξιακή τροχιά τους προσεχείς μήνες, θα χρειαστεί να υιοθετήσουν ένα ανθεκτικό και ευέλικτο μοντέλο λειτουργίας, το οποίο θα ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε κάθε πιθανή αλλαγή που θα φέρει το μέλλον. Μέσα από την ανθεκτικότητα και την προσαρμοστικότητα, άλλωστε, οι επιχειρήσεις κατάφεραν να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες συνθήκες των προηγούμενων μηνών και να στηρίξουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Τα εν λόγω χαρακτηριστικά αναμένεται να αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα, ώστε το ελληνικό επιχειρείν να μεταβεί με ασφάλεια και αισιοδοξία στο αύριο.»

Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance

Δείκτης επιχειρηματικής αισιοδοξίας Grant Thornton

Μετά από μια μακρά περίοδο που ο δείκτης προσδοκιών για τις ελληνικές επιχειρήσεις ήταν σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο, ήδη από τα τέλη του 2018 αυτός είχε αρχίσει να βελτιώνεται, με τα επίπεδα αισιοδοξίας να ταυτίζονται τελικά στο τέλος του 2019 με αυτά των ευρωπαίων.

Η εμφάνιση της πανδημίας, ανέτρεψε βίαια το κλίμα αυτό, εντούτοις η εμπειρία των ελληνικών επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση της προηγούμενης κρίσης, οδήγησε τους επιχειρηματίες να στέκονται απέναντι στη νέα κρίση με μεγαλύτερη ψυχραιμία. Ως αποτέλεσμα τα επίπεδα αισιοδοξίας μεταξύ των Ελλήνων επιχειρηματιών ακόμα και τους προηγούμενους 12 μήνες παρότι δοκιμάστηκαν, ήταν σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με αυτά των ευρωπαίων και λοιπών επιχειρηματιών, ενώ από το 3ο τρίμηνο του 2020 και έπειτα βελτιώνονται και σήμερα υπάρχει προσδοκία ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις θα κινηθούν σε αναπτυξιακή τροχιά τους επόμενους μήνες.

info_2.jpg

xynas-140px.png

«Με την παγκόσμια οικονομία να επιστρέφει σταδιακά στην κανονικότητα, γίνεται πλέον σαφές ότι οι επιχειρήσεις προετοιμάζονται για την επόμενη ημέρα έχοντας μία πιο αισιόδοξη οπτική σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Μάλιστα, ο δείκτης επιχειρηματικής αισιοδοξίας της Grant Thornton βρίσκεται σε διαρκή ανοδική τάση από το τρίτο τρίμηνο του 2020 μέχρι σήμερα, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι Έλληνες επιχειρηματίες έχουν αφήσει τα χειρότερα πίσω τους, μετά το αρχικό σοκ που δέχθηκαν τους πρώτους μήνες του 2020. Πλέον, 6 στις 10 επιχειρήσεις εκτιμούν ότι θα έχουν ανακάμψει πλήρως μέσα στους επόμενους 12 μήνες, ενώ 8 στις 10 επιχειρήσεις αναμένουν αύξηση των εσόδων τους το ίδιο διάστημα. Παρά το γεγονός ότι η διάθεση για επενδύσεις τους προσεχείς μήνες είναι περιορισμένη, ο τομέας της τεχνολογίας βρίσκεται στο προσκήνιο, δεδομένου ότι η πανδημία ανέδειξε την ανάγκη θωράκισης των επιχειρήσεων απέναντι σε κινδύνους που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια. H βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους τόσο κοστολογικά όσο και λειτουργικά και η αναβάθμιση των εσωτερικών διαδικασιών και των τεχνολογικών υποδομών αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες των επιχειρήσεων. Η ψηφιακή μετάβαση αποτελεί άλλωστε έναν από τους κύριους πυλώνες του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο εκτιμάται από 7 στις 10 επιχειρήσεις ότι θα έχει θετική επίδραση στην ελληνική οικονομία. Είναι αξιοσημείωτο, μάλιστα, το γεγονός ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις διατηρούν την εν λόγω πεποίθηση, παρά το ότι τελικά ένα πολύ μικρός αριθμός επιχειρήσεων έχει ήδη κάποιο καταρτισμένο σχέδιο για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου.»

 

Θανάσης Ξύνας, Partner, Assurance

Έρευνα Grant Thornton:
Πορεία προς την ανάκαμψη

Η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική επιχειρηματικότητα

Συντακτική ομάδα:

 
Μανόλης Μιχαλιός
Partner, Head of Assurance
Θανάσης Ξύνας
Partner, Assurance
Δημήτρης Παντερλής
Partner, Assurance
Αθανασία Κούρτη
Director, Assurance

 

Διαβάστε την πλήρη έρευνα:

rich text with download pdf