Εμμανουήλ Διαμαντουλάκης Senior Partner Ηράκλειο +30 2810 241 767

Εμπειρία

Ο Εμμανουήλ Διαμαντουλάκης είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από τα παλαιότερα μέλη της Grant Thornton Eλλάδας, με επαγγελματική εμπειρία άνω των τριάντα ετών και υπεύθυνος του γραφείου της Grant Thornton στην Κρήτη.

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς του εμπειρίας ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ο Εμμανουήλ Διαμαντουλάκης έχει συμμετάσχει σε διεξαγωγή ελέγχων πολλών και μεγάλων επιχειρήσεων από τους κλάδους της Βιομηχανίας , Ναυτιλίας και κυρίως του Τουρισμού. Η εμπειρία του στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι πολύπλευρη και αφορά σε μελέτες αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων, μελέτες αποτίμησης επιχειρήσεων, μελέτες βιωσιμότητας και αναδιάρθρωσης χρέους. Η ενασχόληση του σήμερα είναι κυρίως με τον τουριστικό κλάδο γεγονός που τον καθιστά ειδικό σε θέματα του κλάδου αυτού.

Πιστοποιήσεις
  • Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (ΟΕΛ)