Past Event: Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2023

Μετά την επιτυχία του πρώτου σεμιναρίου "Shaping Responsible Leadership: Seminar for the new European Sustainability Reporting Standards ", διοργανώνουμε το δεύτερο εκπαιδευτικό σεμινάριο πάνω στην ίδια θεματολογία. Η θετική ανταπόκριση και δέσμευση των συμμετεχόντων στην προηγούμενη εκδήλωση, μας οδήγησε στην απόφαση να πραγματοποιήσουμε μία δεύτερη σειρά σεμιναρίων που αποσκοπεί στην ολοκληρωμένη εξοικείωση με τα European Sustainability Reporting Standards (EFRAG - ESRS).

 

 

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν σχετικά με:

 • Τις αλλαγές που φέρνει η Ευρωπαϊκή οδηγία CSRD στις Εκθέσεις Βιωσιμότητας
 • Ποιες εταιρίες πρέπει να συμμορφώνονται με τη CSRD και πότε
 • Πώς έχουν δομηθεί τα νέα υποχρεωτικά πρότυπα ESRS
 • Ποιες είναι οι ελάχιστες υποχρεώσεις για όλες τις εταιρίες/οργανισμούς,
 • Τι αφορά η διπλή ουσιαστικότητα κ.α.

Τέλος, θα αναλυθούν και τα βασικά βήματα για την ανάπτυξη μιας Έκθεσης Βιωσιμότητας σύμφωνα με τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα.

 

Σε ποιους απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις αναφορικά με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ανάπτυξης Εκθέσεων Βιωσιμότητας (EFRAG – ESRS):

 • Υπευθύνους θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESG/ Sustainability managers/officers)
 • Στελέχη επιφορτισμένα με την ανάπτυξη του ετήσιου Απολογισμού Βιωσιμότητας
 • Μέλη Επιτροπών / Ομάδων ESG
 • Στελέχη Οικονομικής Διεύθυνσης
 • Μέλη Επιτροπών Ελέγχου
 • Μέλη ΔΣ
 • Στελέχη επιφορτισμένα με τον εσωτερικό έλεγχο, τη διαχείριση κινδύνων ή την κανονιστική συμμόρφωση

 

 

Ποια τα οφέλη παρακολούθησης του σεμιναρίου;

 • Απόκτηση βασικής γνώσης και αποσαφήνιση των νέων προτύπων. Ειδικότερα θα αναλυθούν:
  • Βασικά σημεία και αρχές των προτύπων EFRAG - ESRS
  • Οι εσωτερικές διαδικασίες ανάπτυξης της Έκθεσης και πως αυτές θα πρέπει να διαμορφωθούν με βάση τα νέα πρότυπα
  • Ο ρόλος του materiality analysis και η έννοια του double materiality
  • Η δέσμευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και η συμμετοχή τους στην αξιολόγηση των ουσιαστικών θεμάτων
  • Η διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων και ευκαιριών (risks & opportunities assessment) επί των ουσιαστικών θεμάτων
  • Οι βασικοί δείκτες των ESRS ανά θεματική ενότητα
 • Παρέχεται σχετική Βεβαίωση εκπαίδευσης 4 ωρών (CPDs)

 

Κόστος συμμετοχής κατ'άτομο: 

Σεμινάριο για τη σύνταξη Εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης με βάση τα νέα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EFRAG - ESRS διάρκειας 4 ωρών: 350 ευρώ* (προ Φ.Π.Α.).

* Υπηρεσία Απαλλασσόμενη ΦΠΑ, βάσει του άρθρου 22. παρ.1 περιπτ. ιβ’ Ν.2859/2000

Το κόστος συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Εκπαιδευτικό υλικό σε shared folder
 • Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης
 • Ελαφρύ γεύμα και coffee Breaks.

 

Στελέχη με εξειδικευμένη εμπειρία

 

Κατερίνα Κατσούλη

Principal, Environmental, Social, Governance, Risk & Compliance Services

image4go3.png

Η Κατερίνα Κατσούλη είναι ESG & Sustainability Principal στην Grant Thornton Greece.
Είναι πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού Master of Science στις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις από το Πανεπιστήμιο του Mannheim στη Γερμανία. Από το 2006 η Κατερίνα έχει αναλάβει την ανάπτυξη προγραμμάτων ESG/Sustainability για μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες και οργανισμούς. Η εμπειρία της στις συμβουλευτικές υπηρεσίες Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας περιλαμβάνει την ανάπτυξη Απολογισμών ESG σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, την κατάρτιση στρατηγικής ESG, ειδικής εκπαίδευσης CSR και IR, καθώς και την εξωτερική επαλήθευση μη χρηματοοικονομικών δεδομένων σύμφωνα με το ISAE 3000 και AA 1000. Η Κατερίνα έχει μεγάλη επαγγελματική εμπειρία και στον τομέα του Μάρκετινγκ. Συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς όπως το EFRAG, το UN Global Compact, το Global Reporting Initiative (GRI), το Integrated Reporting Council (IIRC), το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών UNEP FI και έχει λάβει πιστοποίηση στην εκπαίδευση κατά GRI Standards και Integrated reporting Framework <IR>.
Από το 2019 είναι μέλος του ΔΣ της CSR Hellas (το ελληνικό δίκτυο του CSR Europe) και επίσης το 2021 έχει εκλεγεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Global Compact Network Greece (του UN Global Compact).
Τον Μάιο του 2022, διορίστηκε από την EFRAG ως μέλος της Ομάδας Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων, συμβάλλοντας με την ισχυρή της εμπειρία στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης στην ανάπτυξη των νέων Ευρωπαϊκών Προτύπων ανάπτυξης Εκθέσεων Βιωσιμότητας (ESRS).

 

Ελίνα Βασιλειάδου

Senior Manager, Environmental, Social, Governance, Risk & Compliance Services

image4go3.png

Η Ελίνα Βασιλειάδου είναι Senior Manager, στο τμήμα Environmental, Social, Governance, Risk & Compliance Services της Grant Thornton Greece. 
Είναι πτυχιούχος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, του Παντείου Πανεπιστημίου, ενώ κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
Έχει επιτύχει στις εξετάσεις για την εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών GRI Standards (Global Reporting Initiative), κατέχει την πιστοποίηση IASSC Lean Six Sigma, καθώς και την πιστοποίηση FSA Credential Level I του διεθνούς οργανισμού Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Επιπλέον, κατέχει και πιστοποίηση ως Integrated Reporting Practitioner, από τον οργανισμό IIRC. H Ελίνα διαθέτει εμπειρία σχεδόν 10 ετών στην ανάπτυξη Απολογισμών ESG & Βιώσιμης Ανάπτυξης βάσει διεθνών προτύπων (GRI Standards, EFRAG ESRS, UN Global Compact, ΑΑ1000, ISO 26000, UN Sustainable Development Goals, SASB), και έχει μεγάλη εξειδίκευση στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχετικά θέματα. Επιπλέον, συμμετέχει στη διεξαγωγή materiality assessment workshops και stakeholder engagement workshops, ενώ ηγείται projects εξωτερικής επαλήθευσης στοιχείων Απολογισμών βάσει του διεθνούς ελεγκτικού προτύπου ISAE3000. H Ελίνα έχει επίσης συμβάλλει στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για τα εξειδικευμένα σεμινάρια Integrated Reporting, πιστοποιημένο από το Integrated Reporting Council (IIRC).

Θάνος Αχείλας

Senior, Environmental, Social, Governance, Risk & Compliance Services

image4go3.png

Ο Θάνος Αχείλας είναι ESG & Sustainability Senior στην Grant Thornton Greece.
Είναι πτυχιούχος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιπλέον, είναι πιστοποιημένος επαγγελματίας Βιώσιμης Ανάπτυξης για την εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών GRI Standards (Global Reporting Initiative), πραγματοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές στην Παγκόσμια Περιβαλλοντική Ιστορία στο Πανεπιστήμιο της Ουψάλας και είναι υποψήφιο μέλος ACCA. Διαθέτει εμπειρία 5 χρόνων ως σύμβουλος πολυεθνικών επιχειρήσεων με έμφαση σε θέματα Financial, Tax και ESG reporting και compliance καθώς και άλλες σχετικές με τη Βιωσιμότητα υπηρεσίες.
Ο Θάνος έχει αποκτήσει εξειδίκευση στον τομέα της Βιώσιμης Χρηματοδότησης (Sustainable Finance) με ιδιαίτερη έμφαση στην αξιολόγηση οικονομικών δραστηριοτήτων βάσει του πλαισίου της Ταξινομίας ΕΕ καθώς και στη δημιουργία εκθέσεων Ταξινομίας. Επιπλέον διαθέτει εμπειρία στην ανάπτυξη εταιρικών στρατηγικών καθώς και σε διεθνή πρότυπα και οδηγίες Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως τα GRI Standards και τα UN SDGs. Τέλος, ειδικεύεται στην υποστήριξη και εκπαίδευση προσωπικού αναφορικά με την υιοθέτηση και εφαρμογή νέων εθνικών και διεθνών προτύπων αναφοράς βιώσιμης ανάπτυξης.

Grant Thornton | Headquarters

Λ. Κατεχάκη 58, Αθήνα, Αττική , Ελλάδα, 115 25

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις μας