ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Εταιρική Διακυβέρνηση: Πόσο κρίσιμη είναι για την επιχειρηματική στρατηγική και τη δημιουργία εταιρικής αξίας;

insight featured image
Contents

Στο τρέχον οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, οι επιχειρήσεις καλούνται να διατηρήσουν την εύρυθμη λειτουργία τους, καθώς και να υιοθετήσουν πρακτικές οι οποίες διασφαλίζουν τη βιωσιμότητά τους. Ένας από τους κεντρικούς πυλώνες βιώσιμης ανάπτυξης των επιχειρήσεων σήμερα είναι η υιοθέτηση ενός ισχυρού συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης. Ποια είναι όμως η προσέγγιση των επιχειρήσεων απέναντι στην Εταιρική Διακυβέρνηση και πόσο κρίσιμη θεωρούν την υιοθέτησή της για την επιχειρηματική στρατηγική και τη δημιουργία εταιρικής αξίας;


Με γνώμονα τα παραπάνω, η Grant Thornton στην Ελλάδα πραγματοποίησε έρευνα αναφορικά με τον ρόλο και την κρισιμότητα της Εταιρικής Διακυβέρνησης, στην οποία συμμετείχαν 400 και πλέον εταιρείες. Η παρούσα έρευνα παρουσιάζει τη στάση που διατηρούν οι ελληνικές επιχειρήσεις απέναντι σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης, ενώ παράλληλα αξιολογεί τον βαθμό ωριμότητα και συμμόρφωσης των εισηγμένων στο ΧΑ επιχειρήσεων αναφορικά με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, την πολυμορφία του Διοικητικού Συμβουλίου τους, τη διαχείριση κινδύνου και τη διαφάνεια. Επιπλέον, αναλύει τα οφέλη που αποκόμισαν οι εταιρείες της ευρωπαϊκής αγοράς, μέσα από την υιοθέτηση ενός ισχυρού συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης.