insight featured image
Πώς μποεί να επηρεάσει τις συμφωνίες Μ&Αs στη μετά-Covid εποχή η ενεργοποίηση του νέου Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, σε συνδυασμό με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση.
Contents

Είναι σχεδόν βέβαιο ότι η ενεργοποίηση του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης (ΤΑΑ) τους επόμενους μήνες, σε συνδυασμό με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση αυτή τη περίοδο, αναμένεται να αλλάξουν ριζικά την εικόνα και τις ευκαιρίες για τη δημιουργία μεγαλύτερων επιχειρηματικών σχημάτων το επόμενο διάστημα στη χώρα.

Συγκεκριμένα, σημαντική ώθηση αναμένεται να προσδώσουν οι εξής παράγοντες:

Η προοπτική χρηματοδότησης των επενδύσεων που αφορούν εξαγορές μέσω του νεοσύστατου ΤΑΑ

Ως γνωστόν, το ύψος της χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου από το δάνειο του ΤΑΑ υπολογίζεται σύμφωνα με την ύπαρξη προϋπολογισμού επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στους πέντε (5) πυλώνες του δανειακού προγράμματος του ΤΑΑ, καθώς και την κάλυψη συγκεκριμένων κριτηρίων ανά πυλώνα.
Ο 4ος πυλώνας προβλέπει τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων προβλέποντας ποσόστωση χαμηλότοκων δανείων ύψους 30% επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου για υφιστάμενες συνεργασίες, ενώ για νέες συνεργασίες η ποσόστωση της δανειακής χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει το 40%.
Σημειώνεται ότι το νέο επενδυτικό σχέδιο θα περιλαμβάνει νέο σχήμα, το οποίο προκύπτει από εξαγορά ή συγχώνευση η οποία ολοκληρώθηκε κατόπιν της δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης επιλεξιμοτήτας δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης (ΑΠ 120535, 30/09/21).
Επίσης τα κριτήρια επιλεξιμότητας προβλέπουν ότι ο μέσος συνολικός κύκλος εργασιών των νομικών προσώπων (σε επίπεδο ομίλου) που μετέχουν στη συγχώνευση ή εξαγορά, κατά τα τρία (3) προηγούμενα έτη είναι μεγαλύτερος κατά τουλάχιστον 50% του κύκλου εργασιών του νομικού προσώπου (σε επίπεδο ομίλου) με το μεγαλύτερο μέσο κύκλο εργασιών μεταξύ των νομικών προσώπων (σε επίπεδο ομίλου) που μετέχουν στην εξαγορά ή συγχώνευση κατά την ίδια περίοδο.

Οι νέες ευεργετικές διατάξεις που αφορούν τον τομέα των εξαγορών και συγχωνεύσεων, όπως αυτές προβλέπονται στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο

Σύμφωνα με το προς διαβούλευση σχέδιο νόμου, έκπτωση φόρου 30% για 3 έτη για συγχωνεύσεις και μετασχηματισμούς μικρών επιχειρήσεων με την προϋπόθεση η εταιρική σχέση να διαρκεί 5 έτη τουλάχιστον και έκπτωση του συνόλου των δαπανών στην περίπτωση εξαγοράς επιχείρησης από άλλη εταιρεία προβλέπει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.
Το σχέδιο νόμου θα αφορά άμεσα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και, συγκεκριμένα, για την περίπτωση των μετασχηματισμών, στις μεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει το ποσό των €50 εκ.

Επιπλέον, σύμφωνα με το προς διαβούλευση σχέδιο νόμου, στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων, στη νέα εταιρεία παρέχεται το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν, με βάση τη φορολογική νομοθεσία, κατά 30%, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) ο συνολικός μέσος κύκλος εργασιών των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη τριετία, είναι τουλάχιστον ίσος με 150% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης με τον μεγαλύτερο μεταξύ των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας, και
β) ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, δηλαδή, το άθροισμα του κύκλου εργασιών των τελευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, αφαιρουμένων των μεταξύ τους συναλλαγών, είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό των €450 χιλ.

Σε περίπτωση εξαγοράς επιχείρησης από άλλη επιχείρηση, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, οι οποίες πραγματοποιούνται προς την απόκτηση μετοχών της εξαγοραζόμενης εταιρείας.
Η παραπάνω έκπτωση επιτρέπεται, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) ο συνολικός κύκλος εργασιών της εξαγοράζουσας και της εταιρείας στόχου, σύμφωνα με τις τελευταίες εγκεκριμένες και δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό των €450 χιλ., και
β) το συνολικό ποσό των δαπανών που εκπίπτουν δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του μέσου κύκλου εργασιών της εξαγοράζουσας εταιρείας της τελευταίας τριετίας προ της εξαγοράς, εκτός εάν η εξαγοράζουσα δεν έχει συμπληρώσει ένα πλήρες έτος από την ίδρυσή της.