Άρθρο

Payroll Outsourcing: Αυξημένη ευελιξία για κάθε επιχείρηση

insight featured image
Με την εξωτερική ανάθεση μισθοδοσίας, οι επιχειρήσεις μπορούν να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη της επιχείρησης και στη δημιουργία εσόδων και να αφήσουν τις διαδικασίες μισθοδοσίας τους σε εξειδικευμένους παρόχους.
Contents

Η πανδημία και οι οικονομικές αλλαγές έχουν επηρεάσει βαθιά όλους τους τομείς της κοινωνίας μας καθώς και την επιχειρηματικότητα. Είναι βέβαιο ότι, με βάση τις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, οι εταιρείες θα πρέπει να αλλάξουν στρατηγική όσον αφορά την αντιμετώπιση των εργαζομένων τους, προσφέροντάς τους ένα πιο σύγχρονο, αξιόπιστο, ασφαλέστερο και διαφορετικό περιβάλλον εργασίας.

Ο τομέας του ανθρώπινου δυναμικού και η μισθοδοσία ως υπηρεσία εξωτερικής ανάθεσης είναι βασικός παράγοντας και είναι εδώ για να δώσει τη λύση και να προσφέρει στους εργοδότες την υποστήριξη που χρειάζονται προκειμένου να καλύψουν τις νέες ανάγκες στην αγορά.

Ο κρίσιμος ρόλος της μισθοδοσίας

Η ανάθεση της μισθοδοσίας των επιχειρήσεων σε εξωτερικούς συνεργάτες είναι μία τάση που αποκτά μεγαλύτερη δυναμική παγκοσμίως και ενισχύθηκε από τις νέες απαιτήσεις που διαμορφώθηκαν λόγω του COVID.

Οι περισσότεροι από εμάς καταλαβαίνουμε τι κρίσιμο ρόλο παίζει η μισθοδοσία, αλλά φέτος περισσότερο από ποτέ, οι επαγγελματίες μισθοδοσίας αντιμετώπισαν και ξεπέρασαν πρωτοφανείς προκλήσεις.

Το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την μισθοδοσία έχει υποχρεωθεί να αφομοιώσει, να επεξεργαστεί και να εφαρμόσει μια σειρά νέων μέτρων. Επιπλέον σε αυτό, περιορισμοί πόρων λόγω της πανδημίας, όπως χαμηλότερο αριθμό προσωπικού, πιο απομακρυσμένους εργαζομένους και αυξημένο φόρτο εργασίας. Ως αποτέλεσμα, πολλοί αναζητούν από επαγγελματίες τρίτους να αναλάβουν την ευθύνη και να χειριστούν τις νέες απαιτήσεις για να εξασφαλίσουν ακριβείς μισθοδοσίες.

Οι συνεχόμενες νομοθετικές αλλαγές, οι νέοι κανονισμοί, οι μεταβαλλόμενες τάσεις της αγοράς και οι νέες μορφές απασχόλησης καθιστούν το payroll outsourcing την πλέον βέλτιστη πρακτική για τις εταιρείες εκείνες που επιδιώκουν τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα, την εναρμόνιση τους με τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις αλλά και να βοηθήσουν τους εργαζόμενους να προσαρμοστούν σε έναν νέο κανονικό χώρο εργασίας.

Από την κρίση του COVID-19 στην επανεκκίνηση της οικονομίας

Από την κρίση του COVID-19 στην επανεκκίνηση της οικονομίας

Read this article

Με την κατανόηση των λειτουργικών στοιχείων της επιχείρησής σας, ο πάροχος μπορεί να προτείνει τη λύση που λειτουργεί καλύτερα. Η ισορροπία αυτοματισμού και ανθρώπινης εμπειρίας είναι η ιδανική συνταγή για μια διαδικασία χωρίς άγχος, έγκαιρη και οικονομικά αποδοτική.

Παράλληλα, οι πάροχοι εξωτερικής ανάθεσης μισθοδοσίας έχουν πλήρη γνώση των μέτρων ασφάλειας δεδομένων που επηρεάζουν όχι μόνο τα συστήματα μισθοδοσίας, αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό και άλλες βασικές λειτουργίες.

Η τελευταία δεκαετία γνώρισε μια ταχεία εξέλιξη και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών σε κάθε στοιχείο της ζωής μας. Ο κόσμος της μισθοδοσίας δεν είναι διαφορετικός και η σημασία της επιλογής του σωστού παρόχου μισθοδοσίας που θα καθοδηγήσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό είναι πιο σημαντική από ποτέ.

Τα οφέλη των υπηρεσιών payroll outsourcing

Ο πάροχος μισθοδοσίας διαθέτει την εμπειρία και την εξειδίκευση, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο επιχειρηματικός κίνδυνος και η εταιρεία να εστιάζει στις ζωτικές λειτουργίες της. Επίσης οι εξωτερικοί συνεργάτες κατέχουν σαφή γνώση των τάσεων και της δυναμικής της αγοράς, γεγονός που βοηθά τις επιχειρήσεις να αξιοποιούν άμεσα τις ευκαιρίες που προκύπτουν. Η διαχείριση των πληροφοριών γίνεται με επαγγελματικό και εμπιστευτικό τρόπο, διασφαλίζοντας έτσι την ασφάλεια και την εναρμόνιση με τους κανόνες GDPR.

Σημαντική επίσης είναι η εξοικονόμηση κόστους που επιτυγχάνεται καθώς και οικονομίες κλίμακος σε ανθρώπινο δυναμικό. Ειδικότερα η επιχείρηση με ένα σταθερό μηνιαίο κόστος καλύπτει πολλά και απρόβλεπτα σημαντικά κονδύλια, όπως κόστος επιλογής και εκπαίδευσης προσωπικού, κόστος αποζημιώσεων κ.α.

Επίσης παρέχεται αυξημένη ευελιξία καθώς σε περίπτωση αναδιάρθρωσης των εργασιών της εταιρείας υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής των υπηρεσιών και άμεση προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας με διατήρηση της ποιότητας των υπηρεσιών.

Τα σημεία που πρέπει να προσέξει η εταιρεία για την επιλογή του κατάλληλου παρόχου υπηρεσιών payroll outsourcing είναι η εμπειρία, η εξειδίκευση στα εργατικά ασφαλιστικά και φορολογικά θέματα, οι τεχνολογικές υποδομές, η αμεσότητα και η εμπιστοσύνη.

Grant Thornton | Insights

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις μας