Έρευνα της Grant Thornton

"Outsourcing: συμβάλλοντας στην αποδοτικότητα και στην ανάπτυξη"

Η νέα έρευνα International Business Report της Grant Thornton, χρησιμοποιώντας στοιχεία από 3.300 συνεντεύξεις με επιχειρηματίες σε 45 χώρες, έχει σκοπό την καλύτερη κατανόηση της στάσης των επιχειρηματιών απέναντι στο outsourcing. Η έρευνα προσπαθεί να δώσει απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα:

  • Γιατί και ποιες λειτουργίες αναθέτουν σε εξωτερικούς συνεργάτες οι επιχειρήσεις;
  • Τι εμποδίζει την ανάθεση λειτουργιών σε εξωτερικούς συνεργάτες;
  • Πώς μπορούν να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια;
Κατεβάστε την πλήρη έρευνα εδώ: Έρευνα από την Grant Thornton το 2014 Outsourcing: συμβάλλοντας στην αποδοτικότητα & στην ανάπτυξη