Η ελληνική αλλά και η παγκόσμια οικονομία, έχοντας ήδη από το προηγούμενο έτος αφήσει πίσω τις επιπτώσεις της πανδημίας, έδειχναν να ανακάμπτουν εντυπωσιακά.

Οι αρνητικές εξελίξεις όμως εντός του 2022, τόσο σε επίπεδο γεωπολιτικών εντάσεων όσο και σε επίπεδο οικονομικό, με κύριες παραμέτρους την εκτόξευση του πληθωρισμού και την άνοδο των επιτοκίων καθώς και τη στασιμότητα της ανάπτυξης στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως, διαμορφώνουν ένα καινούριο περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις.

Σε αυτό το περιβάλλον, ποιες είναι σήμερα οι προσδοκίες των Ελλήνων επιχειρηματιών για τους επόμενους 12 μήνες και πώς αξιολογούν τις προκλήσεις;

Με αφετηρία την παγκόσμια έρευνα της Grant Thornton, Business Pulse, στην οποία αποτυπώνονται οι προσδοκίες των επιχειρηματιών, διερευνήσαμε τα επιμέρους χαρακτηριστικά αυτών των προσδοκιών στις ελληνικές επιχειρήσεις, τις προκλήσεις που προκύπτουν αλλά και πώς αυτές οι προσδοκίες μετουσιώνονται σε μεταστροφή της εταιρικής κουλτούρας με κατεύθυνση την καινοτομία, την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα. 

Βίντεο Έρευνας: Greek Business Pulse 2023

Τα τελευταία έτη, σε ευρωπαϊκό, όσο και παγκόσμιο επίπεδο ο δείκτης επιχειρηματικής αισιοδοξίας είναι σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, είτε λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας, είτε μεταγενέστερα λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων και της επίπτωσής τους στις γενικότερες οικονομικές συνθήκες. 

Το 2023 φαίνεται να υπάρχει τάση ανάκαμψης, εντούτοις οι συνθήκες που δημιουργούνται με την κρίση στη Μέση Ανατολή, την επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων αλλά και τα υψηλά επιτόκια, αναμένεται να έχουν αρνητική επίδραση στην τάση αυτή.

 

grant thornton Greece

imagex88tb.png"Παρά το περιβάλλον προσδοκιών που είχε διαμορφωθεί το προηγούμενο διάστημα για τις ελληνικές επιχειρήσεις, η επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων, το υψηλό κόστος δανεισμού και τρέχουσες γεωπολιτικές κρίσεις δείχνουν να επηρεάζουν τις επενδυτικές τους προθέσεις. Ωστόσο, είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις να μην οδηγούνται σε εσωστρέφεια λόγω των συνεχώς μεταβαλλόμενων συνθηκών, αλλά αντίθετα, να συνειδητοποιήσουν πόσο κομβικής σημασίας είναι οι επενδύσεις σε καινοτόμες λύσεις, με σκοπό την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητάς τους."

Μανόλης Μιχαλιός,
Partner, Head of Assurance

Greek Business Pulse Survey 2023

imagex88tb.png

  Διαβάστε την πλήρη έρευνα [ 2772 kb ] 

Συντακτική ομάδα:

 
Μανόλης Μιχαλιός
Partner, Head of Assurance
Θανάσης Ξύνας
Partner, Assurance
Δημήτρης Παντερλής
Partner, Assurance
Αθανασία Κούρτη
Principal, Assurance