TRANSACTIONAL ADVISORY

Εταιρικές διασπάσεις: Πραγματοποιώντας τις σωστές κινήσεις από την αρχή

insight featured image
Contents

Τα τελευταία δύο χρόνια οι εταιρικές διασπάσεις (corporate carve outs) καταγράφουν ρεκόρ, καθώς οι εταιρίες απορρίπτουν μη βασικά περιουσιακά στοιχεία, προκειμένου να επανατοποθετήσουν χαρτοφυλάκια, να στηρίξουν τους ισολογισμούς και να επικεντρωθούν σε όσα είναι ουσιωδώς σημαντικά. Τα εξειδικευμένα στελέχη της Grant Thornton παρουσιάζουν τα κύρια ζητήματα που καλούνται να κατανοήσουν οι επιχειρήσεις.

Να είστε σαφείς για τους λόγους πώλησης

Ακόμα και πριν από την πανδημία του Covid-19, οι εταιρίες προσπαθούσαν όλο και περισσότερο να επανατοποθετήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους και να επικεντρωθούν στις βασικές λειτουργίες. Η πανδημία επιτάχυνε την εν λόγω τάση, ενώ αποτέλεσε ακόμα και κύριο μοχλό σε ορισμένες εταιρικές διασπάσεις, όπου οι μακροπρόθεσμες αλλαγές στη συμπεριφορά των πελατών υποβάθμισαν τη σημασία ορισμένων τμημάτων.

Το παραπάνω γεγονός αποτελεί ένα παράδειγμα για το πώς τα εξωτερικά γεγονότα μπορούν να αλλάξουν τη συνάφεια ενός τμήματος, μίας επιχειρηματικής μονάδας ή ενός brand εντός μίας μητρικής εταιρίας, ενώ αποτελεί μία υπενθύμιση για τις εταιρίες ότι πρέπει να αξιολογούν τακτικά τα χαρτοφυλάκιά τους.

Μην υποτιμάτε τις προκλήσεις

Οικονομικά

Οι πωλητές πρέπει να αφήσουν αρκετό χρόνο να περάσει (πριν από τη δέουσα επιμέλεια του πλειοδότη) ώστε να αναπτύξουν αξιόπιστα χρηματοοικονομικά στοιχεία, αντανακλώντας καλά μελετημένες προσαρμογές για τη λειτουργία εκτός της μητρικής και να στραφούν στους νομικούς και διαχειριστικούς λογαριασμούς, όπου είναι δυνατόν. Είναι σημαντικό η διοίκηση της εταιρίας που αποεπενδύει να κατέχει πλήρη γνώση των σχετικών οικονομικών στοιχείων. Από την πλευρά του αγοραστή, οι πλειοδότες χρειάζονται μία έμπειρη επενδυτική επιτροπή που μπορεί να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο και να κεφαλαιοποιήσει απροσδόκητες ευκαιρίες.

Διαχωρισμός IT

Ο διαχωρισμός των πολύπλοκών συστημάτων και υποδομών πληροφορικής από μία μητρική εταιρία μπορεί να αποδειχθεί ένας από τους πιο δαπανηρούς και χρονοβόρους τομείς μίας εταιρικής διάσπασης, και εάν τα ψηφιακά προϊόντα και οι πλατφόρμες πρέπει να διαχωριστούν, τότε αυτός ο συνδυασμός ισούται με πολυπλοκότητα και κόστος. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τεχνολογικού κλάδου πρέπει να ασχοληθούν εγκαίρως με το ζήτημα και να εξετάσουν τις επιπτώσεις σε ολόκληρο το επιχειρηματικό μοντέλο.

Άλλα ζητήματα

Το εύρος των ζητημάτων που σχετίζονται με τις εταιρικές διασπάσεις ποικίλλει ανάλογα με την κάθε συναλλαγή. Ορισμένα από αυτά τα ζητήματα αφορούν στη διαχείριση του εναπομείναντος κόστους του πωλητή, δηλαδή ό,τι απέμεινε μετά τον διαχωρισμό, και τη διασφάλιση της ευθυγράμμισης μεταξύ μητρικής εταιρίας και της οντότητας που πωλείται, ώστε όλοι να βρίσκονται στην ίδια σελίδα.

Τα στελέχη είναι το «κλειδί» για μία επιτυχημένη εταιρική διάσπαση

Οι περισσότερες εταιρίες θα ισχυριστούν ότι τα στελέχη αποτελούν το πιο σημαντικό κομμάτι της επιχείρησής τους. Ωστόσο, αποτελούν και το κομμάτι που αγνοείται περισσότερο από όλα όταν πρόκειται για συναλλαγές. Ορισμένες εταιρίες εμπλέκουν τα στελέχη τους από την αρχή μίας διαπραγμάτευσης, ενώ άλλες περιμένουν μέχρι να υπάρξει βεβαιότητα συμφωνίας, προκειμένου να διαχειριστούν δυνητικούς κινδύνους εμπιστευτικότητας.

Η έγκαιρη εμπλοκή βοηθάει στη διασφάλιση της ευθυγράμμισης μεταξύ της μητρικής εταιρίας και της οντότητας που πωλείται, εξαλείφει μέρος της αβεβαιότητας και προετοιμάζει την ομάδα διαχείρισης, η οποία πρόκειται να αποχωρήσει σύντομα, ώστε να συνεργαστεί με τους πλειοδότες. Η επίτευξη της σωστής ισορροπίας περιλαμβάνει την αξιολόγηση των εμπλεκόμενων στελεχών και την τοποθέτησή τους στο τραπέζι την κατάλληλη στιγμή.

Τοποθετήστε τα ζητήματα ESG στο επίκεντρο

Τα ισχυρά πιστοποιητικά για θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) δεν αποτελούν πλέον απλώς μία πολυτέλεια. Αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι στη λήψη αποφάσεων του πελάτη, του επενδυτή και των υπολοίπων ενδιαφερόμενων μερών. Οι εταιρίες αξιολογούν όλο και περισσότερο τα χαρτοφυλάκιά τους με βάση τα παραπάνω θέματα και εκχωρούν τμήματα που δεν ευθυγραμμίζονται με τις αξίες τους. Η ίδια η εκποίηση θα μπορούσε να συμβάλει στο κομμάτι του ESG που σχετίζεται με την κοινωνία, επιτρέποντας σε ένα λιγότερο δημοφιλές τμήμα να ευημερήσει κάτω από μία νέα ιδιοκτησία.

Τα προαναφερθέντα ζητήματα αποτελούν απλώς ένα δείγμα της πολυπλοκότητας που χαρακτηρίζει μία συμφωνία εταιρικής διάσπασης. Για περαιτέρω διευκρινίσεις, επιπρόσθετες πληροφορίες ή τυχόν απορίες, επικοινωνήστε με τα εξειδικευμένα στελέχη της Grant Thornton.

Grant Thornton | Insights

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις μας

Σχετικά άρθρα

View more