ΑΡΘΡΟ

Περιουσιακά στοιχεία σε κρυπτονομίσματα: Χρειάζεται ένα σχέδιο δράσης παγκόσμιας κλίμακας

ContributorName(contributor, true)
insight featured image
Contents

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι εν ενεργεία επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων έχουν ήδη εγγραφεί σε ειδικό μητρώο της εποπτικής αρχής (Financial Conduct Authority) από τις αρχές του 2021 για σκοπούς καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και την αντιμετώπιση της χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (CFT).

Η ίδια η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων σε κρυπτονομίσματα, ο ορισμός τους και η αυξημένη χρήση τους έχουν δημιουργήσει προκλήσεις ακόμη και στις πιο παγιωμένες νομοθεσίες και τα πλαίσια χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε όλο τον κόσμο τα τελευταία χρόνια.

Το Cambridge Center for Alternative Finance έχει αναλάβει τρεις Παγκόσμιες Μελέτες Συγκριτικής Αξιολόγησης για τα κρυπτονομίσματα, με την τελευταία να κυκλοφορεί τον Σεπτέμβριο του 2020. Αυτό υποδηλώνει ότι η βιομηχανία κρυπτονομισμάτων έχει εισέλθει σε διαδικασία ανάπτυξης και ότι οι ρυθμιστικές αρχές φαίνεται να υποστηρίζουν αυτήν την ανάπτυξη της αγοράς - ενώ παράλληλα αυξάνεται ο έλεγχος τους για θέματα συμμόρφωσης. Με περίπου 101 εκατομμύρια χρήστες κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως σε 191 εκατομμύρια λογαριασμούς που έχουν ανοίξει με παρόχους υπηρεσιών έως το τρίτο τρίμηνο του 2020 - το 2018 υπήρχαν μόνο 35 εκατομμύρια χρήστες και 139 εκατομμύρια λογαριασμοί - δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι ρυθμιστικές αρχές ανησυχούν. Επιπλέον, η μελέτη εκτιμά ότι πάνω από δύο στις πέντε εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν λάβει άδεια ή βρίσκονται στη διαδικασία απόκτησης άδειας (κυρίως εταιρείες που βρίσκονται στην ΕΕ).

Το παγκόσμιο κανονιστικό πλαίσιο για τα περιουσιακά στοιχεία σε κρυπτονομίσματα είναι ακόμη σε αρχικό στάδιο

Παρατηρώντας πιο προσεκτικά την παγκόσμια σκηνή, δε φαίνεται να υπάρχει συλλογική αντίδραση από τις ρυθμιστικές αρχές. Ούτε υπάρχει ένα διεθνές πρότυπο ενιαίου μεγέθους για την αντιμετώπιση της αναπτυσσόμενης αγοράς κρυπτονομισμάτων.

Οι χώρες οι οποίες έχουν αναγνωρίσει αυτήν την καινοτομία ψηφιακών χρηματοοικονομικών στοιχείων, φαίνεται να πραγματοποιούν μια δική τους ρυθμιστική πορεία με μερικά κοινά στοιχεία μεταξύ τους, όπως:

  • Την προστασία των καταναλωτών και των επενδυτών
  • Τη διατήρηση της ακεραιότητας της αγοράς
  • Τη μείωση της εγκληματικής δραστηριότητας όπως το ξέπλυμα χρήματος και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας που σχετίζονται κρυπτονομίσματα σε παράνομες αγορές.

Οι χώρες του διεθνούς φόρουμ G20 φαίνεται να επικεντρώνονται σε αυτό το τελευταίο σημείο, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, βάσει των διεθνών προτύπων που ορίζει η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) η οποία ενεργεί για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την αντιμετώπιση της χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (CFT). Τον Ιούνιο του 2019, η FATF πρόσθεσε την απαίτηση για τους παρόχους υπηρεσιών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων να εφαρμόζουν προληπτικά μέτρα AML και CFT. Κάλεσε επίσης τις χώρες της G20 να ηγηθούν σε αυτόν τον τομέα ,εφαρμόζοντας τα αναθεωρημένα πρότυπα στη δικαιοδοσία τους. Αυτό έχει ήδη εφαρμοστεί σε πολλές χώρες.

Ανάγκη για μια ενοποιημένη προσέγγιση για τον κανονισμό κρυπτονομισμάτων

Σε μια έκθεση της ΕΕ που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2020 με τίτλο «Crypto-asset - Βασικές εξελίξεις, ανησυχίες και απαντήσεις περί κανονιστικού πλαισίου», οι συγγραφείς τονίζουν στο Κοινοβούλιο της ΕΕ ότι μια ενιαία προσέγγιση τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ είναι θεμελιώδης. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι οι πρωτοβουλίες ευθυγραμμίζονται με ένα διεθνές πρότυπο για να αποφευχθεί ένα ρυθμιστικό αρμπιτράζ.

Η έκθεση επισημαίνει επίσης συγκεκριμένα ότι η συμβολή της ΕΕ στα διεθνή πρότυπα της FATF πρέπει να συνεχιστεί και ότι «η ΕΕ θα μπορούσε να κάνει περισσότερα». Φαίνεται ότι οι ρυθμιστικές αρχές στα κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν προχωρήσει μπροστά με δικές τους δικαιοδοσίες. Για παράδειγμα, η Γαλλία ζήτησε από όλους τους παρόχους υπηρεσιών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων να εγγραφούν στο Autorité des Marchés Financiers (AMF) και στο Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) έως τις 18 Δεκεμβρίου 2020 βάσει του νόμου PACTE. Συγκριτικά, το Ηνωμένο Βασίλειο, αν και αποχώρησε από την ΕΕ, ακολούθησε επίσης και εξέδωσε απαιτήσεις εγγραφής σε εταιρείες που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα έως τις 10 Ιανουαρίου 2021.

Στις ΗΠΑ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) δεν έχει δώσει προτεραιότητα στον κανονισμό κρυπτογράφησης. Σε συνέντευξή του στο Cointelegraph, ο Επίτροπος της SEC, Hester Peirce, δήλωσε: «Ενώ έχουμε πολύ αργή παροχή καθοδήγησης, υπάρχει όλο και περισσότερο ενδιαφέρον από ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων, τόσο εντός του χώρου των κρυπτονομισμάτων όσο και εντός των παραδοσιακών χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, που μας ζητούν καθοδήγηση».

Απομένει να δούμε αν ο Πρόεδρος Μπάιντεν θα επικεντρωθεί σε αυτόν τον τομέα και θα δούμε τη πρόοδο ρυθμιστικού πλαισίου για τα κρυπτονομίσματα στις ΗΠΑ.

Η συμβολή των FATF και G20 στη διεθνή ρύθμιση και νομοθεσία για τα περιουσιακά στοιχεία σε κρυπτονομίσματα είναι υψίστης σημασίας για την επίτευξη υψηλότερων επιπέδων ρυθμίσεων σε αυτήν την αγορά. Προς το παρόν, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές στο ρυθμιστικό πλαίσιο των κρυπτονομισμάτων.

 

Grant Thornton | Insights

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις μας

Σχετικά άρθρα

View more