ΑΡΘΡΟ

Κυβερνοασφάλεια: αιτία και αποτέλεσμα

ContributorName(contributor, true)
insight featured image
Contents

Κατά τη διάρκεια της ταινίας “The Matrix Reloaded”, o Μεροβίγγειος ανέφερε την εξής φράση: «Υπάρχει μόνο μια σταθερά. Είναι η μόνη αληθινή αλήθεια. Αιτιότητα. Δράση, αντίδραση. Αιτία και αποτέλεσμα». Στην περίπτωση της Κυβερνοασφάλειας, ωστόσο, ποια είναι η αιτία και ποιο το αποτέλεσμα;

Αιτία

Η σύγχρονη εποχή επιτάσσει οι επιχειρήσεις να υλοποιούν τις δράσεις τους και να εκτελούν τον επιχειρηματικό σκοπό τους βασιζόμενες στην τεχνολογία και τα πληροφοριακά συστήματα, γεγονός που τις κάνει πιο λειτουργικές και άμεσες αλλά και πιο ευπαθείς σε εξωγενείς κινδύνους που θα μπορούσαν δυνητικά να επηρεάσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Ένας από τους πιο διαδεδομένους πλέον εξωγενείς κινδύνους είναι το κυβερνοέγκλημα στο οποίo απάντηση μπορεί να δώσει η Κυβερνοασφάλεια. Η Κυβερνοασφάλεια, που έχει γνωρίσει μεγάλη εξέλιξη με το πέρασμα των ετών, επηρεάζει ορισμένους τομείς, οι οποίοι μπορούν να συνοψιστούν στα 3 παρακάτω βασικά πεδία:

  • Το πρώτο πεδίο είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το οποίο έκανε την εμφάνιση του στα τέλη του 1980 από τον Ray Tomlinson. Μέσω των ηλεκτρονικών ταχυδρομείων μπορούν να σταλούν μηνύματα τα οποία έχουν σκοπό την κλοπή των δεδομένων μας
  • Το δεύτερο πεδίο είναι το διαδίκτυο το οποίο έκανε την εμφάνιση του στην αρχική του μορφή το 1989 και εξελίχθηκε το 1990 στις 3 βασικές τεχνολογίες HTTP, URL και HTML από τον Tim Berners-Lee. Το διαδίκτυο αποτέλεσε και αποτελεί τη βάση για τη λειτουργία του εγκλήματος στον Κυβερνοχώρο
  • Το τρίτο πεδίο είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία δημιούργησαν μια βάση προσωπικών δεδομένων για πληθώρα χρηστών, την οποία οι κακόβολοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν για δικό τους όφελος

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό και από τα παραπάνω 3 πεδία η ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο είναι μια συνεχόμενη προσπάθεια αποφυγής κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία των επιχειρήσεων αλλά και των υπαλλήλων τους. Οι κακόβουλοι χρήστες εξελίσσονται και αναπτύσσουν νέες τακτικές και τεχνικές για να προσβάλουν τα πληροφοριακά συστήματα την ίδια στιγμή που οι επιχειρήσεις προσπαθούν να διαφυλάξουν την ακεραιότητα τους. Κατά συνέπεια, είναι σαφές ότι υπάρχει μια επαναλαμβανόμενη, εξελισσόμενη απειλή για όλες τις επιχειρήσεις, μικρές ή μεγάλες.

Τηλεργασία & Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Τηλεργασία & Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Read this article

Αποτέλεσμα

Η βελτίωση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο είναι απαραίτητη. Έτσι, με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε ότι ο προϋπολογισμός των επιχειρήσεων θα αυξηθεί αισθητά για την κάλυψη της ανάγκης για Κυβερνοασφάλεια.

Από τεχνολογική άποψη, οι κακόβουλοι χρήστες αναπτύσσουν τις μεθόδους επίθεσης τους, αλλά δεν είναι οι μόνοι, καθώς έχουν σημειωθεί σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις που μπορούν να αποδειχθούν κομβικές για την αντιμετώπιση αυτών των επιθέσεων.

Κάποιες από αυτές τι εξελίξεις, αφορούν:

  • Το blockchain, το οποίο είναι ένα σύστημα καταγραφής πληροφοριών με τρόπο που καθιστά δύσκολη ή αδύνατη την αλλαγή, την παραβίαση ή την εξαπάτηση των συστημάτων.
  • Τη μεγάλη βελτίωση στην ασφάλεια των εφαρμογών Cloud
  • Την ενσωμάτωση της ασφάλειας IoT που αποτελεί μεγάλη εξέλιξη στο τομέα της ασφάλειας καθώς μπορεί να επικεντρωθεί στην προστασία των συνδεδεμένων συσκευών και δικτύων στο διαδίκτυο των πραγμάτων
  • Την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε νέες απειλές, να προβλέψει κινδύνους και να προσαρμοστεί ανάλογα

Συμπέρασμα

Με την ανάπτυξη του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, το οποίο βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, η κυβερνοασφάλεια έχει γίνει ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος τομέας τεχνολογίας. Η ανάγκη για την θωράκιση των επιχειρήσεων από τους κακόβουλους χρήστες είναι συνεχώς αυξανόμενη και η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας καθιστά αναγκαία την ενσωμάτωση άρτιων διαδικασιών και ελέγχων.

Η Κυβερνοασφάλεια ήρθε για να μείνει. Οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις που φέρνει μαζί της;

Grant Thornton | Insights

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις μας

Σχετικά άρθρα

View more