insight featured image
Contents

Ο ρόλος του σύγχρονου Οικονομικού Διευθυντή

Ο Οικονομικός Διευθυντής ανέκαθεν αποτελούσε σημείο αναφοράς για μια εταιρεία, αφού ο νευραλγικός του ρόλος συμβάλει καθοριστικά τόσο στην άσκηση της δραστηριότητας όσο και στην ανάπτυξη της εταιρείας. Ενώ οι ευθύνες ενός Οικονομικού Διευθυντή παλαιότερα περιλάμβαναν κατά κύριο λόγο την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και την κανονιστική συμμόρφωση της εταιρείας, σήμερα παρά το ότι οι προαναφερθείσες αρμοδιότητές συνεχίζουν να είναι κρίσιμης σημασίας, ο ρόλος του μετασχηματίζεται και η εμπλοκή του στην λήψη κρίσιμων αποφάσεων είναι καθοριστική. Εξάλλου, με την δραστηριότητα στον χώρο των συγχωνεύσεων και εξαγορών να έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και την προσπάθεια των εταιρειών να εναρμονιστούν με την σύγχρονη πραγματικότητα, οι ρόλοι όλων των βασικών στελεχών δέχονται ποίκιλες προκλήσεις και διαρκώς μεταβάλλονται.

Στο πλαίσιο λοιπόν μιας αγοράς που διαρκώς εξελίσσεται και αναγκών που διαρκώς μεταβάλλονται, ο ρόλος του Οικονομικού Διευθυντή μεταλλάσσεται με έμφαση στην οικονομική παρακολούθηση της ιστορικής απόδοσης της εταιρείας, με στόχο την συγκέντρωση σημαντικών πληροφοριών που βοηθούν τόσο στον στρατηγικό σχεδιασμό και στην υλοποίησή του, όσο και στη λήψη σημαντικών αποφάσεων που καθορίζουν την μελλοντική εξέλιξη της εταιρείας.

Ποια είναι όμως εκείνα τα χαρακτηριστικά που μετατρέπουν έναν Οικονομικό Διευθυντή σε Στρατηγικό Συνεργάτη;

Αν θέλαμε να απαντήσουμε στο ερώτημα «ποια είναι όμως εκείνα τα χαρακτηριστικά που μετατρέπουν έναν Οικονομικό Διευθυντή σε Στρατηγικό Συνεργάτη;», θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε στα ακόλουθα βασικά σημεία:

  • Είναι ένας Οικονομικός Διευθυντής που ερμηνεύει τα δεδομένα δίνοντας έμφαση περισσότερο στον στρατηγικό σχεδιασμό και λιγότερο στη στενή χρηματοοικονομική αξιολόγηση αυτών.
  • Έχει εξασφαλίσει τον χρόνο που απαιτείται για την επισκόπηση των αναλυτικών πληροφοριών και τον εντοπισμό πιθανών κρίσιμων ζητημάτων, κινδύνων ή ευκαιριών.
  • Έχει ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα τα δεδομένα που χρειάζεται για να εντοπίσει και να κατανοήσει τα βαθύτερα αίτια κάθε αποτελέσματος.
  • Χρησιμοποιεί την επιχειρηματική ευφυΐα που προέρχεται από οικονομικά δεδομένα για να αναλάβει δράση και να οδηγήσει σε αλλαγές.
ESG - Sustainability Strategy: Πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμη επιτυχία
ESG - Sustainability Strategy: Πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμη επιτυχία
Read this article


Πως θα επιτευχθεί η μετατροπή του παραδοσιακού Οικονομικού Διευθυντή σε Στρατηγικό Συνεργάτη;

Για να μπορέσει ένας Οικονομικός Διευθυντής να αποτελέσει στρατηγικό συνεργάτη της εταιρείας θα πρέπει να έχει πλήρη εικόνα των επιμέρους παραμέτρων της δραστηριότητας της εταιρείας (εμπορικών κλπ) και της σύνδεσης αυτών με τα οικονομικά μεγέθη που τη συνοδεύουν (εσόδου και κόστους). Οι πληροφορίες τις οποίες απαιτείται να κατέχει ανά πάσα στιγμή σχετίζονται με σημαντικούς για την εταιρεία δείκτες αποδοτικότητας καθώς και με τους ανάλογους δείκτες της αγοράς. Κατέχοντας αυτή τη γνώση ο Οικονομικός Διευθυντής δύναται να παρέχει συμβουλές προσανατολισμένες στην λήψη εμπορικών και στρατηγικών αποφάσεων.

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και τα εξειδικευμένα ψηφιακά εργαλεία ωστόσο έρχονται να αποτελέσουν βασικό συνοδοιπόρο του Οικονομικού Διευθυντή σε αυτό το εγχείρημα και να του δώσει τα απαιτούμενα εξειδικευμένα ψηφιακά εργαλεία. Η αυτοματοποίηση διαδικασιών που άλλοτε ήταν χρονοβόρες, η αυτόματη άντληση των πληροφοριών που κάθε εταιρεία έχει διαθέσιμες σε διάφορα επιμέρους συστήματα και η σύνδεση των ως άνω πληροφοριών με τρόπο που να βοηθά στην εξαγωγή εμπεριστατωμένων συμπερασμάτων για την επιχειρηματική δραστηριότητα αποτελούν βασικούς πυλώνες επιτυχίας.

Σημαντική παράμετρο ωστόσο στην πραγματική χρησιμότητα των ως άνω πληροφοριών αποτελεί ο χρόνος. Η λήψη γρήγορων αποφάσεων στο πλαίσιο μιας αγοράς που, ιδίως τα τελευταία χρόνια, μεταλλάσσεται ραγδαία είναι καθοριστικός για επίδραση αυτών στην μελλοντική θέση της εταιρείας. Για να λαμβάνονται λοιπόν οι αποφάσεις το συντομότερο δυνατό απαιτείται τόσο η πρόσβαση στην πληροφορία σε πραγματικό χρόνο (real-time) όσο και η λήψη της πληροφορίας με δυναμικό τρόπο. Τα εξειδικευμένα λογισμικά και τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, δύναται να καλύψουν αυτή την ανάγκη και να προσδώσουν στην εταιρεία ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.