Για 12η συνεχή χρονιά, η Grant Thornton μένει πιστή στη ετήσιο ραντεβού της με τις επιχειρήσεις και στη δέσμευσή της για παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης. Στόχος μας είναι να αποτυπώσουμε την αφοσίωση της Grant Thornton στα προβλήματα και στις ανάγκες των επιχειρήσεων για ανάπτυξη, και να εστιάσουμε σε καίρια ζητήματα που απασχολούν τους επιχειρηματίες. Υπό αυτό το πρίσμα, πραγματοποιήσαμε κλαδική ανάλυση με τίτλο “Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Σημάδια Αντοχής & Αχτίδες Ανάκαμψης”, αποδεικνύοντας για μια ακόμη χρονιά την εξειδίκευση, την εκτεταμένη εμπειρία και τη δέσμευσή μας στις καινοτόμες ιδέες. 

Με βάση δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 2009-2013, η νέα κλαδική έρευνα της Grant Thornton αναλύει βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη 8.140 ελληνικών επιχειρήσεων και εξειδικεύει την ανάλυση, βάση μεγέθους, σε τέσσερις κατηγορίες επιχειρήσεων (Μικρές, Μικρομεσαίες, Μεγάλες και Πολύ Μεγάλες). Η έκδοση αποτυπώνει την ελληνική επιχειρηματικότητα, εισάγωντας ένα νέο μοντέλο αξιολόγησης, το “Financial Growth/Health Matrix”, και χρησιμοποιώντας δύο βασικές μεταβλητές: τη χρηματοοικομινική υγεία και τις προοπτικές ανάπτυξης.

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Σημάδια Αντοχής & Αχτίδες Ανάκαμψης Ελληνική επιχειρηματικότητα: Σημάδια αντοχής και ακτίνες ανάπτυξης