ΑΡΘΡΟ

Το προφίλ της μισθοδοσίας στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον

insight featured image
Οι μεταβαλλόμενες τάσεις της αγοράς, οι υγειονομικές κρίσεις, η μετανάστευση των ταλέντων, οι νομοθετικές αλλαγές και οι νέοι κανονισμοί του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος καθιστούν την μισθοδοσία μία από τις μεγαλύτερες ευθύνες που αντιμετωπίζει μια εταιρεία.
Contents

Στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, παρουσιάζεται μια έντονη μεταστροφή στις εργασιακές σχέσεις. Ειδικότερα, ο τρόπος παροχής εργασίας συνεχώς μεταβάλλεται (workplace mobility) και νέες ευέλικτες μορφές απασχόλησης αναδύονται. Παράλληλα, η μεγαλύτερη εξειδίκευση των στελεχών, η τυποποίηση των διαδικασιών και η καινοτόμος τεχνολογία για τη διαχείριση της μισθοδοσίας κρίνονται, πλέον, απαραίτητες προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Οι συνθήκες και οι προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις στη νέα εργασιακή πραγματικότητα, όπως αυτή διαμορφώθηκε στη μετά covid εποχή, ενισχύουν την ανάγκη για ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού προσαρμοσμένες στα νέα δεδομένα.

Όσο οι Οργανισμοί αναπτύσσονται ή επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε νέες αγορές, τόσο καθίσταται επιτακτική η ανάγκη να υπάρχει μια συγκεκριμένη και ενιαία στρατηγική Μισθοδοσίας.

Το payroll outsourcing αποτελεί την πλέον βέλτιστη πρακτική για τις εταιρείες που επιδιώκουν ένα σύγχρονο, αξιόπιστο, ασφαλέστερο και διαφορετικό περιβάλλον εργασίας.

Η ανάθεση των υπηρεσιών διαχείρισης μισθοδοσίας σε εξωτερικούς συνεργάτες είναι μια κρίσιμη απόφαση για την επιχείρηση. Ως εκ τούτου, η επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη αποτελεί μια καθαρά στρατηγική επιλογή για τις επιχειρήσεις.

Η ραγδαία εξέλιξη του εργασιακού περιβάλλοντος και η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, άλλωστε, δεν άφησαν απ’ έξω το χώρο της μισθοδοσίας, ο οποίος αξιοποιεί τεχνολογίες νέας γενιάς (Robotics Process Automation, Τεχνική νοημοσύνη, πλατφόρμες εξυπηρέτησης εργαζομένων-Employee self service).

Η αγορά του outsourcing αλλάζει συνεχώς, με απώτερο στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και την άμεση ανταπόκριση απέναντι στις ανάγκες τους. Στην εν λόγω διαδικασία, η αγορά του outsourcing δίνει πλέον πρωταρχικό ρόλο:

  • Στην τεχνητή νοημοσύνη(AI) και τον αυτοματισμό: Το AI και η στρατηγική ανάπτυξη της ρομποτικής προσφέρουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, ακρίβεια, μείωση χρόνου απασχόλησης, καθώς και αύξηση της παραγωγικότητας.
  • Στην ευελιξία και την υποστήριξη: Τα ευέλικτα ωράρια εργασίας και η κινητικότητα των εργαζομένων στον χώρο εργασίας άλλαξαν τις τάσεις στον τομέα της απασχόλησης. Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συνδυάσουν μία ευέλικτη προσέγγιση με σαφή και ουσιαστικά δεδομένα. Οι cloud υπηρεσίες, τα ολοκληρωμένα συστήματα Human Resource και οι επενδύσεις στη συγκέντρωση δεδομένων (centralization) βοηθούν τις επιχειρήσεις να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.
  • Στην ασφάλεια και τη συμμόρφωση: Οι παγκόσμιες επιχειρήσεις που επιδιώκουν να είναι στην αιχμή της αλλαγής πρέπει να προκαλούν διαρκώς τον εαυτό τους να ξεπεράσουν τον ανταγωνισμό. Στο παγκόσμιο περιβάλλον μισθοδοσίας, αυτό σημαίνει την πρόβλεψη αλλαγών, τη διατήρηση των τεχνολογικών εξελίξεων, καθώς και την ευελιξία ώστε να συμμορφωθούν με τη νέα νομοθεσία και να υιοθετήσουν πρακτικές και διαδικασίες που παρέχουν διαφάνεια.

Grant Thornton | Insights

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις μας