Κωνσταντίνος Πούλιος Partner, Tax Αθήνα +30 210 7280 000

Εμπειρία

Ο Κωνσταντίνος Πούλιος είναι Tax Partner στη Grant Thornton  και έχει επαγγελματική εμπειρία άνω των 15 ετών.

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς σταδιοδρομίας του, ο Κωνσταντίνος Πούλιος έχει παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, οργανισμούς του δημόσιου τομέα και τράπεζες στην Ελλάδα και την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, κυρίως στον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων, της λιανικής, των κατασκευών και των επενδύσεων. Έχει επίσης υπηρετήσει ως σύμβουλος της κυβέρνησης και ως στέλεχος εταιρείας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Κατέχει πτυχίο νομικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, και το Northwestern University of Chicago, U.S.A.

Εκτός από Tax Partner στην Grant Thornton, δραστηριοποιείται στην επιχειρηματική ανάπτυξη της εταιρείας.