Κώστας Πούλος Partner, IT Business Consulting Services Αθήνα +30 210 7280 000

Εμπειρία

Ο Κώστας Πούλος είναι Partner της Grant Thornton στο τμήμα IT Business Consulting Services. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία άνω των 25 ετών στον κλάδο της Πληροφορικής, με συμμετοχή σε κορυφαία έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια της πολυετούς επαγγελματικής διαδρομής του, ο Κώστας Πούλος έχει διατελέσει επικεφαλής σε πολύπλοκα και απαιτητικά έργα, έχοντας τη δυνατότητα να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη βασικών κλάδων της οικονομίας.

Στον Τραπεζικό τομέα, έχει ενεργή συμμετοχή στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων και υποδομών μεγάλων Ελληνικών τραπεζών, βοηθώντας στο μετασχηματισμό τους σε σύγχρονα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Στο χώρο του Retail, με την έμπειρη ομάδα συμβούλων του, ήταν υπεύθυνος για την υλοποίηση και υποστήριξη λύσεων ERP σε κορυφαίες αλυσίδες του κλάδου, ενώ έχει ηγηθεί σε υλοποιήσεις έργων στον κλάδο Auto and Parts Distribution, προκειμένου να υποστηρίξει και να διευκολύνει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό εταιρειών διανομής στην Ελλάδα.

Επιπλέον, έχει μεγάλη εμπειρία στην εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων λύσεων Επιχειρηματικής Πληροφόρησης και ERP σε εταιρείες του κλάδου Τροφίμων και Ποτών, συμβάλλοντας στη βελτίωση και απλοποίηση των διαδικασιών τους.